Tiptapp kan vinna tid – tack vare Miljöförvaltningens beslut

TiptappApparMiljö

Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör på Miljöförvaltningen. Foto: Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

Om beslutet överklagas kan det dröja innan verksamheten i appen stoppas.
"Det skulle kunna ta över ett år innan det är avgjort”, säger Gunnar Söderholm på Miljöförvaltningen i Stockholm.


Under fredagen beslutade Miljöförvaltningen i Stockholms stad att appen Tiptapp ska förbjudas – eller åtminstone den del av appen som rör borttransportering av avfall från privatpersoner. Dit hör exempelvis allting som kan köras till en återvinningscentral.

Men Gunnar Söderholm, som är förvaltningschef, uppger nu att appen inte kommer att stoppas direkt. De anser nämligen att det “är angeläget med en översyn av avfallslagstiftningen” och därför har de valt att avstå från att föreslå verkställighetsförordnande.

Det innebär att beslutet inte kommer att börja gälla innan det har vunnit laga kraft, något som kan komma att ta tid, enligt Gunnar Söderholm. De räknar nämligen med att beslutet kommer att överklagas till högre instanser.

“Om Tiptapp överklagar beslutet så kommer det att behandlas i Länsstyrelsen och om de skulle hålla med oss så kan de överklaga till mark och miljödomstolen i Nacka. Det skulle kunna ta över ett år innan det är avgjort”, säger han.

Kritiken mot beslutet har under helgen varit hård. Där flera profiler har uttryckt sitt stöd för Tiptapp och dess tjänster i sociala medier. Gunnar Söderholm säger att rådande lagstiftning inte är anpassade efter den här typen av tjänster och att det är ett problem som måste uppmärksammas.

“Vi inser att det här på många sätt är en bra tjänst, men den är tyvärr inte laglig”, säger han.

“Så här borde det vara i hela Sverige, men det kanske bara är vi som har reagerat på det. Vi säger inte att man behöver ändra lagen. Men man ska åtminstone vara uppmärksam på att lagstiftningen inte är anpassad till den här typen av verksamhet.”

Det som inte omfattas av förbudet är den delen av appen som bara rör transport av produkter mellan två punkter eller saker som ska skänkas till exempelvis Myrorna.

Om Tiptapp inte skulle överklaga beslutet så börjar det gälla tre veckor från och med det datum som de fått ta del av beslutet.

Vill du veta mer om Tiptapp-konflikten – lyssna på vårt specialavsnitt här:

 

Läs mer