Hela listan: Aktörerna som kan GDPR-straffas av Datainspektionen

Datainspektionen Dataskydd Dataskyddsförordningen
Hela listan: Aktörerna som kan GDPR-straffas av Datainspektionen

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Tobias Blixt

Reporter

Datainspektionen utreder just nu 66 svenska företag, myndigheter och fackförbund.

Datainspektionen har påbörjat en mängd tillsynsärenden sedan införandet av de nya GDPR-reglerna den 25 maj i år. Om två veckor kan den första domen komma.

Här nedan är hela listan över de bolag som Datainspektionen just nu utreder, eller nyligen har utrett.

Anledningen till att de utreds är för att se om de har utsett något dataskyddsombud eller inte. 

De som bryter mot bestämmelserna i GDPR riskerar i värsta fall höga bötesbelopp. I de här fallen är maxbeloppen som kan dömas ut 10 miljoner euro eller 2 procent av den globala omsättningen. Men aktörerna kan också få en varning eller frias helt, beroende på vad myndigheten kommer fram till i utredningen.

HÄR ÄR LISTAN:


Myndigheter

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Centrala studiestödsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forum för levande historia

Gentekniknämnden

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Konstfack

Kungliga biblioteket

Kungliga konsthögskolan

Kungliga musikhögskolan

Mittuniversitetet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillgängliga medier

Nämnden mot diskriminering

Patentsombudsnämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Rättshjälpsmyndigheten

Sameskolstyrelsen

Statens ansvarsnämnd

Statens centrum för arkitektur och design

Statens försvarshistoriska museer

Statens haverikommission

Statens servicecenter

Statens skaderegleringsnämnd

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Örebruniversitet

Banker

Forex bank aktiebolag

Resurs Bank aktiebolag

Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag

Försäkringsbolag

Danica Pension Försäkringsaktiebolag

Idun Liv Försäkring

Accept Försäkringsaktiebolag

DARAG Försäkring

Solid Försäkringsaktiebolag

Teleoperatörer

Tele2

Telia Sonera Sverige

A3 Privat

Fell

My Beat

Kollektivtrafik

Piteå Citybuss

Västtrafik

Svealandstrafiken

Fackförbund

FTF-Facket för försäkring och finans

SLFF Svensk Lokförarförening

Universitetslärarförbundet

Sveriges Veterinärförbund

Trafik och Järnväg

Sveriges arkitekter

Säljarnas

Sveriges Tandläkarförbund

SRAT

Brandmännens riksförbund (Har godkänts av Datainspektionen)

Kyrkans akademikerförbund

Hotell & Resturang facket

Finansförbundet

Privata vårdgivare

Barnsjukhuset Martina

Barnbördshuset i Stockholm

Läs fler artiklar
LÄS MER