Världen väntar på besked – varför lägger Natural Cycles locket på?

Natural Cycles
Världen väntar på besked – varför lägger Natural Cycles locket på?

Towe Boström

Reporter

Blir det grönt eller rött ljus för den svenska succé-appen? Det vet bara Natural Cycles själva, konstaterar Towe Boström.

Läkemedelsverket har slutligen tagit bladet från munnen om den svenska p-appen Natural Cycles framtid. Efter ett halvår av utredningar, baserat på anmälningar om över 180 ofrivilliga graviditeter, har krav på åtgärder nu presenterats.

Att påstå att Läkemedelsverket sjungit ut är dock en överdrift.

Med hjälp av offentlighetsprincipen, journalistens bästa vän, har vi kunnat sätta tänderna i slutsatsen av utredningen. En högst svartrandig sådan, efter att någon maskat de viktigaste detaljerna och kraven med en överstrykningspenna.

Exakt vilka krav som Natural Cycles nu måste uppfylla är därför oklart.

Att stå i rampljuset på det här sättet, när världens medier tjatar om ett svar, hör verkligen inte till Läkemedelsverkets vardag. Den pressen skulle delvis kunna förklara varför man, i samråd med PR-människor och jurister, skjutit upp informationen om utredningen två gånger.

Det här är inget att hetsa upp sig över. Svenska myndigheter är kända för att följa regler och protokoll till punkt och pricka.

Den stora frågan är varför dramats huvudaktör fortsatt väljer att lägga locket på?

Min mejllista med namn som avslutas med @naturalcycles.com har växt sig längre för var dag – men jag har inte blivit så mycket klokare för det. Ena dagen hamnar jag hos en presskontakt i Sverige, nästa dag i Storbritannien, och de svar som ges sker över mejl. 

I dag avböjde p-appen att ge en omedelbar kommenterar på vår förfrågan.

En, enligt mig, odramatisk förfrågan: Vilka krav är det Läkemedelsverket har meddelat er?

Uppgifter som kommer att bli offentliga, förr eller senare.

Av Natural Cycles restriktiva inställning till medier att döma ligger det nära till hands att tro att de senaste månadernas skandalrubriker ärrat både bolaget och grundarna rätt illa. Under våren har såväl svenska som internationella medier, bland annat BBC och The Wall Street Journal, grävt i historien om de ofrivilliga graviditeterna. Tonläget har stundtals varit hårt.

Det finns såklart en trygghet i att sköta kommunikationen över en dataskärm – att helt kunna kontrollera utgående kommunikation och ta kontroll över varumärket. Eller ja, att helt lägga locket på om det inte passar.

Men risken med en sådan strategi är att medierna istället börjar spekulera. Precis det som Natural Cycles säger sig vilja undvika.

Så vad tror jag om de hemliga kraven?

Eftersom jag nu tvingas spekulera: Det är inte osannolikt att p-appen fått kommenterar kring sin kommunikation eller marknadsföring. Natural Cycles har tidigare fått smäll på fingrarna över just marknadsföringen i Storbritannien.

Det skulle exempelvis kunna handla om krav på förtydliganden i beskrivningen av produkten, eller förändringar i hur de kommunicerar med målgruppen.

Eller något helt annat.

Det får vi veta när Natural Cycles väljer att börja prata.

Läs fler artiklar
LÄS MER