Begreppen du måste ha koll på innan du skriver aktieägaravtal

Begreppen du måste ha koll på innan du skriver aktieägaravtal

Johannes Färje och Pierre Olsson på advokatbyrån Cederquist.

I första artikeln om aktieägaravtal lärde juristerna Johannes Färje och Pierre Olsson dig om termer som lock-up och vesting. Nu är de tillbaka med del två och fortsätter reda ut begrepp som är viktiga att känna till när du är på väg att ta in externt kapital till företaget.

FRÅGA: Hej! Vi är ett företag som inom kort siktar på att ta in kapital från en extern investerare. Vad finns det för bestämmelser som vi borde känna till innan vi förhandlar aktieägaravtalet med investeraren?

SVAR: Hej! I vår förra artikel, som du kan läsa här, gick vi igenom lock-up, vesting och good eller bad leaver. I den här artikeln kommer vi istället att fokusera på utspädningsskydd (anti-dilution) och exitbestämmelserna drag-along och tag-along.

Anti-dilution

Anti-dilutionklausulen syftar till att skydda investeraren om bolagets värdering i nästa kapitalanskaffningsrunda skulle vara lägre än den värdering som investeraren först investerade på, en så kallad "nedrunda". Rent praktiskt innebär bestämmelsen att investeraren ges rätt att teckna ett visst antal nya aktier i nedrundan till ett lägre pris för att kompensera att investeraren köpt till ett för "högt" pris i första kapitalrundan. 

Full ratchet och weighted average

Två versioner av anti-dilutionskydd är full ratchet och weighted average. 
Full ratchet innebär att investeraren ges rätt att teckna så många nya aktier att det totala priset som investeraren betalat för samtliga aktier motsvarar det pris som betalats för aktierna i nedrundan. 
Weighted average innebär att investeraren ges rätt att teckna så många nya aktier att det totala priset som investeraren betalat för samtliga dennes aktier motsvarar ett framräknat viktat genomsnittspris. Det viktade genomsnittspriset kan baseras på genomsnittspriset för samtliga aktier i bolaget (broad based weighted average) eller genomsnittspriset för samtliga preferensaktier i bolaget (narrow based weighted average). 

Vad innebär det här för oss?

De exakta effekterna av en viss bestämmelse beror på hur den faktiskt utformas, se till att ni förstår vad ni går med på. När ni förhandlar bestämmelsen bör ni bland annat fundera över dels hur stor risken faktiskt är att ni inte kan försvara er värdering i nästa runda och dels hur stort ert behov av externt kapital bedöms vara. Testa gärna att simulera olika nedrundor för att se vilka effekter bestämmelsen kan få. Utifrån det kan ni sedan överväga en skälig begränsning av klausulen. 

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Drag-along och tag-along

En drag-along är en bestämmelse som ger en eller flera aktieägare möjlighet att tvinga fram en försäljning av samtliga aktier i bolaget eller en börsnotering, alltså en exit. Förenklat kan man säga att en eller flera aktieägare kan "dra med" övriga aktieägare i en försäljning av aktierna i bolaget. Syftet med en drag-along är att förhindra en situation där en eller flera aktieägare kan blockera en exit. 
Tag-along å andra sidan ger istället aktieägare rätt att delta vid en eventuell försäljning av en del av aktierna i bolaget. Förenklat kan man säga att övriga aktieägare får en rätt att "haka på" ett erbjudande om att sälja sina aktier i bolaget. Syftet med tag-along är att skydda aktieägarna från att någon säljer sina aktier utan att övriga ges möjlighet att delta i försäljningen. 

Hur kan klausulerna utformas?

En drag-along kan exempelvis begränsas så att den endast kan tillämpas om priset för bolagets aktier är över en viss nivå och/eller en viss andel av aktierna eller ett visst slag av aktier säger ja till transaktionen. Det går också att laborera med en vetorätt för vissa aktieägare. Exempelvis kan det krävas att en majoritet av grundarna och den största investeraren måste säga ja till transaktionen.
En tag-along kan förstärkas genom att minoritetsaktieägaren ges rätt att stoppa affären om den potentiella köparen inte är villig att köpa samtliga aktier som erbjuds. Motsatsvis kan man begränsa bestämmelsen genom att minoritetsaktieägarna endast ges rätt att delta vid försäljningen om den potentiella köparen går med på det.

Igen, djävulen finns i detaljerna

Som vi skrev i förra artikeln så är det svårt att generalisera kring vilka effekter en viss bestämmelse får då detta beror på hur den utformas och en miss i detaljerna kan leda till oönskade effekter. Se därför alltid till att ni förstår innebörden av en viss utformning innan ni accepterar den. Hur stor risk ser jag i den värdering jag presenterat för investeraren? Hur ser jag och mina grundarkollegor på en exit? 

Cederquist är en affärsjuridisk advokatbyrå med lång erfarenhet av att bistå såväl investerare som entreprenörer med rådgivning vid utformning och förhandling av aktieägaravtal. De erbjuder ett startup-paket som du kan läsa mer om här.

Läs fler artiklar
LÄS MER