Starta eget under anställning – gå inte i denna fälla

Unionen Startups starta eget
Starta eget under anställning – gå inte i denna fälla

Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen. Foto: Istockphotos.com / Press

Tobias Blixt

Reporter

Det blir allt vanligare att arbetsgivare stämmer anställda som försöker starta egna bolag under anställningen.

Enligt siffror från fackförbundet Unionen, som Dagens Industri har tagit del av, har ärenden som rör lojalitetsplikt ökat kraftigt. Under 2016 mottogs 200 rådgivningsärenden, i fjol var det nära 500 ärenden och under första halvåret i år är antalet ärenden redan uppe i cirka 300 stycken.

Det är alltså anmälningar om att den anställde använder kunskap som tillhör företaget för att starta eget. Det kan exempelvis vara prislistor, kundlistor eller någon annan kunskap som man inte kan lagra i huvudet.

Varför sker en sådan ökning? Det kan bero på flera olika anledningar enligt Unionens chefsjurist Martin Wästfelt. Arbetstagarens kunskaper blir allt viktigare, samtidigt som inventarier och verktyg inte är lika viktiga.

“En annan är att det blir svårare att patentera saker. Då blir det också viktigare att bevaka sina företagshemligheter och bevaka företagslojaliteten”, säger han.

Sedan 1 juli i år finns det dessutom en ny lag om företagshemligheter som har stärkt arbetsgivarens skydd. Nyheter i lagen var exempelvis att det inte längre krävdes att anställda använde sig av företagshemligheter och dessutom ökade antalet fall där skadestånd kan utkrävas.

Riktigt bra – för arbetsgivaren.

Däremot gäller det att vara försiktig om du som anställd går i tankarna att starta ett nytt företag så att du inte råkar använda material eller kunskap som tillhör företaget.

“Rent krasst så ser vi en ökning och det har vi gjort under flera år. För tio år sedan nöjde sig arbetsgivare att säga upp den anställde. Nu ser vi istället skadeståndskrav för brott mot lojalitetsplikten”, säger Martin Wästfelt.

Enligt Unionens chefsjurist sker ofta stämningar på mycket större belopp än vad som vanligen döms ut och i många fall slutar anmälningarna i förlikning. Men det finns fall där tidigare anställda har stämts på miljonbelopp. Det bästa är att inte börja arbeta med sitt nya företag innan man har sagt upp sig.

“Det man kan göra är att sätta sig in i hur reglerna ser ut, inte bara de här reglerna, utan vilken bolagsform man ska och utmaningar som följer med den verksamhet man ska starta upp”, säger han.

Finns det någonting man kan ta med sig?

“Arbetstagarens kunskap kan inte arbetsgivaren äga, du är inte livegen. Din kunskap har du själv, men du måste vänta tills du har lämnat arbetsplatsen innan du sätter igång.”

Läs fler artiklar
LÄS MER