Efter GDPR – stor ökning i antalet anmälningar i flera EU-länder

Dataskydd Dataskyddsförordningen EU
Efter GDPR – stor ökning i antalet anmälningar i flera EU-länder

Foto: Istockphoto

Tobias Blixt

Reporter

Brittiska dataskyddsmyndigheten förväntar sig att antalet anmälningar fortsätter öka.

Efter att den nya omfattande dataskyddslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj i år har flera medier rapporterat om att anmälningarna har strömmat in till Datainspektionen. Det har rört sig om företag som anmäler incidenter, men också om både klagomål och frågor från allmänheten.

Men det är inte bara i Sverige som den ansvariga myndighetens postlåda har fått arbeta hårt sedan GDPR-trädde i kraft. Sajten Techcrunch rapporterar att klagomålen till den brittiska dataskyddsmyndigheten ICO har mer än fördubblats efter de nya reglerna. Totalt gjordes 6.281 anmälningar mellan 25 maj och 3 juli i år, jämfört med 2.417 anmälningar under samma period året innan. 

Myndigheten kan däremot inte bekräfta att det rör sig om GDPR-relaterade klagomål, enligt sajten. Detta eftersom att de inte kategoriserar klagomålen efter typ. Men de säger samtidigt att de var beredda på en ökning.

“Som förväntat har vi sett en ökning i anmälningar om personuppgiftsincidenter från organisationer. Klagomål relaterade till dataskydd har också stigit och i takt med att fler blir medvetna om sina individuella rättigheter, förväntar vi oss att antalet klagomål till ICO ökar”, säger en talesperson till sajten.

Även Irland har sett en ökning i antalet anmälningar, där är hälften av alla nya anmälningar relaterade till GDPR, skriver Techcrunch.

Kort efter att de nya reglerna trädde i kraft rapporterade även The Guardian om att motsvarande myndigheter i Frankrike och Österrike också upplevde en ökning i antalet anmälningar.

Den som bryter mot reglerna riskerar böter om 20 miljoner euro eller fyra procent av den årliga globala omsättningen.

Läs fler artiklar
LÄS MER