Hallå politiker! Hur kan ni missa valets viktigaste fråga?

Erika Eliasson basar över Lendifys investerarrelationer. Foto: Pressbild.

Breakit

Breakit

“Det blir väldigt märkligt att digitalisering är en av de absolut viktigaste punkterna på företagens agenda men inte för politikerna. Det är ju trots allt deras väljare som jobbar på företagen”, skriver Lendifys Erika Eliasson i en debattartikel.

Bilar brinner och framtidstron i samhället är betydligt lägre än på väldigt länge. Enligt Aftonbladet/Inzio tror 59 procent av svenskarna att ”nästa generation” kommer att få det sämre än vad de själva har och mest pessimistiska är sverigedemokrater, där 90 procent tror att nästa generation får det sämre.

Men Sverige går bra. Sveriges BNP-tillväxt för andra kvartalet 2018 var 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Facebook startade 2004, Iphone kom 2007 och sedan dess har samhället allt mer dragits isär vad gäller framtidstro. Digitaliseringen förändrar samhället. Möjligheterna med digitaliseringen är dock oändliga.

Det borde ge en ljusare framtidstro oavsett var man bor i landet, men vad vi ser är motsatsen. Digitaliseringen är helt central i samhället men samtidigt visar politikerna frågan ett mycket svalt intresse. Endast hälften av landets riksdagspartier nämner digitalisering överhuvudtaget i kommunikationen av sin politik.

Det har gått drygt en månad sedan landets politiker och representanter från näringslivet samlades i Almedalen för att diskutera näringslivets och samhällets utmaningar och förhoppningsvis komma fram till smarta och innovativa lösningar. Även i år stod digitaliseringen högt upp på näringslivets agenda men på den politiska agendan lyste digitaliseringen med sin frånvaro. Detta är inget som är unikt för Almedalen utan det är en del av ett generellt svalt intresse bland riksdagspartierna.

Vi är många i städerna som har fått en betydligt enklare tillvaro tack vare digitaliseringen. Vi åker Uber, handlar på nätet, beställer hem mat på Foodora och bor på Airbnb. I storstäderna har vi haft stigande bostadspriser, bra arbetsmarknad och ett vanligt yrke är programmerare. Vi ser oss även som världsmedborgare och vi ser möjligheterna med globalisering, digitalisering och delningsekonomi. Denna framtidstro delas inte av alla grupper i samhället.

Digitaliseringen ger konsumenterna och användarna makten. Tekniken driver fram nya affärsmodeller och demokratiserar tjänster och produkter. Ett exempel är den finansiella branschen som nästan alltid har erbjudit bättre och billigare produkter och tjänster till kunder med stort kapital.

Digitaliseringen ändrar på detta och nu får även kunder med mindre kapital tillgång till nya och mer kostnadseffektiva alternativ. Det är inte längre storleken på ditt kapital som avgör kvalitén på vilka tjänster och produkter som finns tillgängliga för dig. Nu är det istället dina möjligheter att hitta och utvärdera olika alternativ som avgör. Detta ställer helt nya kunskapskrav på konsumenten men även på samhället. Finansinspektionens kartläggning av marknaden för blancolån, som presenterades den 15 juli i år, visade att endast en av fem personer förstod begreppet ränta.

Behovet av kunskap är stort. Konsumentverket har nu uppmärksammat risken med att grupper hamnar utanför digitaliseringens möjligheter vilket bl.a. har resulterat i ett projekt att hjälpa synskadade. Det är bra men det finns betydligt större grupper som riskerar att halka efter och större och bredare insatser behövs.

Det är inte bara finansbranschen som demokratiseras och möjliggör för grupper som tidigare har stått utanför att nu vara med. Tänk vilka möjligheter som Kry och Min Doktor skapar för människor på landsbygden som har fått se kostnadsbesparingar hos sina vårdcentraler och ibland har den lokala vårdcentralen till och med tvingats stängas ned. Jag är själv uppvuxen i en mindre ort i Norrland och jag förstår att det är viktigt att få träffa en läkare men digitalisering medför så många fördelar som sällan lyfts fram.

Jag förstår inte varför politikerna inte talar mer om vilka fördelar som digitaliseringen kan medföra för hela Sverige. Det är bättre att följa med utvecklingen och skapa något fantastiskt. Istället oroas nu många människor över att robotar ska ta över deras jobb, alternativt att deras arbetstillfällen först flyttar till Polen, samt får sin oro bekräftad av mindre korrekt information via sociala medier.

Den förändring som digitaliseringen innebär medför att människor måste få hjälp med att se möjligheterna, få tillgång till snabb uppkoppling, bli mer källkritiska samt förstå och utvärdera de olika alternativ som erbjuds. Detta måste politikerna prata om. Det blir väldigt märkligt att digitalisering är en av de absolut viktigaste punkterna på företagens agenda men inte för politikerna. Det är ju trots allt deras väljare som jobbar på företagen.

Att 59 procent av att svenskarna tror att nästa generation kommer att få det sämre än vad de själva har bygger på en okunskap och rädsla för vad globalisering och digitalisering innebär. Utifrån detta perspektiv är det alarmerande att riksdagspartierna visar ett sådant svalt intresse för digitaliseringen som även ger en indikation på att väldigt lite kommer att genomföras under kommande mandatperiod. Hem-PC-reformen har tjänat Sverige väl men det är 20 år sedan den infördes.

De möjligheter digitaliseringen medför är oändliga men då måste alla grupper i samhället inkluderas i utvecklingen och, kanske viktigast av allt, se möjligheterna. Centralt för alla riksdagspartier borde vara en strategi gällande digitalisering som bl.a. inkluderar programmering i skolorna och snabb uppkoppling i hela landet. Att ha tillgång till bra och snabb uppkoppling börjar snart bli lika viktigt som att ha tillgång till el. Ett samhälle utan framtidstro är ett farligt samhälle.

Erika Eliasson
Chief Investor Relations Officer, Lendify

Läs mer