Optioner är fyllda av farliga fällor – så undviker du att trampa snett

Jansson & Norin
Optioner är fyllda av farliga fällor – så undviker du att trampa snett

Nils Henckel, affärsjurist

Vill du få till stånd ett smidigt optionsprogram för dina anställda och undvika skattefällorna? Fram med anteckningsblocket – här kommer tipsen!

Optioner, som ger anställda möjlighet att köpa aktier i en startup till ett förutbetämt pris, är för många synonymt med omfattande avtal, byråkrati och skyhöga skattesmällar. Den skattemässigt sett minst fördelaktiga följden är exempelvis att aktierna som erhålls vid optionernas inlösen beskattas till cirka 55% för den anställde samt cirka 31% för bolaget.

Skrämmande? Absolut.

Lyckligtvis behöver det inte vara skrämmande. Även om komplexiteten i upprättandet av ett optionsprogram inte bör underskattas vill vi dela med oss av fyra konkreta tips som kan hjälpa dig på vägen.

1. Ska du ta in pengar? Anpassa dina optionsprogram efter tidpunkten!

Glädjen över att ta in en investeringsrunda kan lätt grusas för en startup om man måste meddela sin personal att det utlovade optionsprogrammet kommer kosta mer än planerat. Eftersom optioner till anställda alltid måste överlåtas till marknadsvärde (om man vill undvika förmånsbeskattning) är det därför en fördel om marknadsvärdet är så lågt som möjligt.

En rimlig utgångspunkt är dock att marknadsvärdet aldrig ska vara lägre än vad den senaste investeringen skedde till.

Vidare kan man anta att ett bolag får svårt att argumentera för en lägre värdering den närmsta tiden innan en investering. Därför är det bra att ha stundande optionsprogram i åtanke när man planerar att ta in investeringar.

2. Värdera rätt värdepapper på rätt sätt!

Med anledning av punkten ovan finns det skäl att definiera vad man egentligen värderar när man pratar om optionernas marknadsvärde. En option är ett värdepapper som ger innehavaren en rätt att i framtiden förvärva en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris. Aktiernas marknadsvärde är naturligtvis en viktig parameter vid uträkningen av optionernas värde, ytterligare två parametrar som ligger utanför bolagets kontroll är den riskfria räntan och volatiliteten, rörligheten på marknaden.

De parametrar som man kan besluta om och som har betydelse för optionens värde är löptid och lösensumma. Eftersom en alltför låg prissättning på optionerna kan få negativa skattekonsekvenser är det A och O att få till en korrekt värdering av optionerna.

3. Vässa villkoren – detaljerna är allt!

Optionerna måste vara fritt överlåtbara för att inte leda till negativa skattemässiga konsekvenser. Här gäller det dock att hålla tungan rätt i mun. Bara för att optionerna ska vara fritt överlåtbara betyder inte det att de är överlåtbara till vem som helst. Ett villkor som föreskriver att den anställde måste sälja sina optioner om anställningen i bolaget upphör leder förmodligen till att optionerna inte är att anse som fritt överlåtbara, och en därtill tråkig skattemässig konsekvens. Däremot kan man föreskriva om att optionsinnehavaren ska erbjuda vissa personer att köpa optionerna om optionsinnehavaren begår ett avtalsbrott. Vikten av att väga varje ord på guldvåg kan inte underskattas vid optionsavtal – detaljerna är allt.

4. Optionsinnehavare idag – aktieägare imorgon

Optionsinnehavaren är sannolikt en framtida delägare i bolaget. Därför finns det anledning att på förhand diskutera hur ägandet i bolaget ska ske den dag optionerna ska lösas in och på förhand upprätta ett aktieägaravtal. Se gärna optionsinnehavaren som en framtida aktieägare redan från dag ett. Vill man knyta den framtida aktieägaren till en drag along-klausul? Vilka konsekvenser kan det få om den tilltänkte aktieägaren är gift? Ska den framtida aktieägaren omfattas av en konkurrensklausul? Förslagsvis löser man frågor som dessa innan optionsavtalet ingås – annars finns risken att man vid dagen för optionernas inlösen inte kan komma överens och då står utan avtal. Diskutera därför ett framtida aktieägaravtal samtidigt som ni diskuterar optionsprogrammet.

Reglerna kring optionsprogram är krångliga, riskfyllda och dess följder i viss mån oförutsägbara. Även som praktiserande jurist kan man bli utmanad av de bitvis logiskt haltande motiven till gällande rätt. 

Förhoppningsvis får vi snart en lagstiftning som är så pass klar att krönikor som denna aldrig behöver se dagens ljus.

Det här är en sponsrad artikel från Jansson & Norin – en juristbyrå som har specialiserat sig på affärsjuridik och startups. Vill du veta mer om byrån så kan du klicka dig vidare in på deras sajt här.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER