Odd Molly tappar – kan tvingas stänga flera butiker

Odd Molly e-handel
Odd Molly tappar – kan tvingas stänga flera butiker

Jennie Högstedt Björk, vd på Odd Molly.

Finwire / Breakit

Bolaget har, precis som H&M, svårt att få fart på försäljningen i fysiska butiker.

Odd Molly släppte under morgonen sin kvartalsrapport där bolaget redovisar minskad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 76,3 miljoner kronor (82,0), en minskning med 7 procent mot föregående år. Den lägre försäljningen uppges i huvudsak vara kopplad till "de fysiska butikernas utmaningar i Sverige".

Andelen försäljning i digitala kanaler – egen web och externa web- återförsäljares – anges nu vara "en bra bit" över 40 procent.

Resultatet efter skatt blev -10,3 miljoner kronor (-6,6). 

Odd Mollys nya vd Jennie Högstedt Björk uppger att förändringen av bolaget kommer att fortsätta i hög takt:

"De viktigaste områdena är att förstärka bolagets digitala närvaro och tillväxt, där vi har ett starkt utgångsläge, samt att skapa rätt förutsättningar för en acceleration av den internationella försäljningen. Detta i kombination med högre kostnadseffektivitet, optimerade processer och omprioriterade resurser kommer över tid att ge resultat i form av ökad tillväxt och lönsamhet, efter en period av omställning."

Bolagets uttalade fokus är att öka försäljningen på den internationella marknaden. Vidare ska man även fortsätta satsa på hemmamarknaden, inte minst digitalt, och kritiskt utvärdera närvaron via egna fysiska butiker, där ett antal beslut om stängningar redan fattats.

Däribland butiken på Åhléns i Göteborg, som kommer att stänga i slutet av augusti 2018.

"Diskussioner med ytterligare hyresvärdar pågår då bolaget har för avsikt att optimera antalet butiker givet strategin och marknadsförutsättningarna", uppger bolaget.

Läs fler artiklar
LÄS MER