Fortfarande oklart kring nya optionerna – Skatteverket dröjer

Skatteverket Personaloptioner Optioner
Fortfarande oklart kring nya optionerna – Skatteverket dröjer

Skatteverkets snabbutredning om personaloptionerna har dragit ut på tiden. Foto: Foto Christine Olsson.

Johanna Ekström

Reporter

"Snabbutredningen" drar ut på tiden.

I januari infördes den ny personaloptionslagen, som innebär en rejäl skattelättnad för anställda som får ta del av optionsprogram.

Men det gäller bara om bolagen tolkar lagen rätt. Ett problem som Breakit uppmärksammat under våren är att flera bolag utfärdat sina optionsprogram i form av teckningoptioner istället för personaloptioner.

Skälen till det kan vara flera, men ett är att det finns en inbyggd risk i personaloptionerna. De innebär ett löfte om att efter tre år få teckna aktier i företaget till ett bestämt pris, genom en nyemission.

Men om bolagets aktieägare har bytts ut finns det inga garantier för att de nya ägarna kommer godkänna avtalet och gå med på att ställa ut nya aktier.

Den rättsliga gråzon som nu uppstått gäller alltså om även teckningsoptioner ska hamna under den nya lagstiftningen. Det något röriga läget har fått Skatteverket att “snabbutreda” vad som egentligen gäller.

Planen var att myndigheten skulle komma med ett ställningstagande i maj, men det uteblev.

Nu lovar Hans Eriksson, rättslig expert på Skatteverket, att ett klargörande kommer i augusti.

“Egentligen är inte lagen svår i sig, men företagen och kapitalmarknaden har gjort på ett annat sätt tidigare, och då stämmer det inte överens med hur man tycker att det borde göras. Det är den gamla lagen som spökar”, säger han.

Varför dröjer ställningstagandet?

“Ett ställningstagande är Skatteverkets officiella syn och det ska skrivas under av behöriga chefer, många ska titta på det och analysera. Vi har jobbat så fort vi någonsin kunnat”.

“Sedan får man aldrig glömma bort att ytterst är det domstol som bedömer hur lagen ska tolkas, det är inte givet att domstolarna kommer göra samma bedömning som Skatteverket”, säger han.

Skatteverket var kritiskt till den nya lagen redan när förslaget var ute på remiss. 

Läs fler artiklar
LÄS MER