Fler företag har gått i konkurs i sommar

UC
Fler företag har gått i konkurs i sommar

Istockphotos

Towe Boström

Reporter

Kraftigt ökning av konkurser.

Vi har tidigare rapporterat om att konkurserna i detaljhandeln sjunkit.    

Nya siffror från affärs- och kreditinformationsföretaget UC ger dock en dystrare bild av företagskonkurserna i landet. Antalet konkurser under juli månad ökade med 41 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, enligt statistik från UC. 

UC uppger att det här är den största ökningen som registrerats under de senaste åren. Konkurserna i detaljhandeln ökade med 24 procent under samma period. 

Richard Damberg, ekonom på UC, beskriver ökningen som markant. 

"Sett till hur konkurserna sammantaget har utvecklat sig under våren ser vi också en ökning. Totalt med nio procent hittills i år. Det är en förvånansvärt stor ökning då konjunkturen är bra", säger Richard Damberg.     

Den största ökningen återfinns i  hotell- och restaurangbranschen som uppvisar en ökning med över 50 procent. 

"Orsaken till dessa ökningar är olika beroende på bransch. Exempelvis är trenden att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning", säger Richard Damberg. 

Under perioden januari-juli har 3953 företag satts i konkurs, jämfört med 3617 motsvarande period förra året.

Läs fler artiklar
LÄS MER