Sök

Tre av fyra amerikanska investerare anser bitcoin vara väldigt riskfyllt

Bitcoin

Foto: Istockphotos

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Tre fjärdedelar av amerikanska investerare som hört talas om bitcoin anser att det är en väldigt riskfylld investering. Samtidigt uppger sig många sakna kunskap om digitala valutor.

Det framgår av en undersökning från Gallup

I dagsläget ägs bitcoin endast av två procent av respondenterna i undersökningen, och mindre än en procent planerar att köpa kryptovalutan i närtid.

Trots att de flesta investerarna inte har något intresse av att köpa bitcoin uppger 26 procent att de är fascinerade av kryptovalutan, med tillägget att de inte kommer att köpa i närtid.

Endast 29 procent uppger att de vet något om digitala valutor, samtidigt som 67 procent uppger att de inte vet mycket om dem.

Gallup bedömer att det som begränsar bitcoins popularitet som investering är det faktum att tredje fjärdedelar ser bitcoin som en väldigt riskfylld investering.

Undersökningen baseras på amerikanska vuxna med mer än 10 000 dollar investerat i aktier, obligationer eller fonder. Generellt sett är män och yngre investerare mer benägna att äga bitcoin samt känna till fenomenet, enligt undersökningen.

Närmare 2.000 personer besvarade frågorna. 

Bitcoin har stigit kraftigt den senaste månaden och handlas nu över nivån om 8 000 dollar, men är samtidigt ned jämfört med fjolårets högstanivå på en bit under 20 000 dollar.

Läs mer