Booking.com hotas av böter i Sverige

Booking.com Resor Resa
Booking.com hotas av böter i Sverige

Foto: Istockphoto.com

Finwire / Breakit

Har tre månader på sig att ändra villkoren i sina avtal med hotell i Sverige.

Bookings avtalsvillkor om att hotell inte får sätta lägre pris på hotellrum på sin egen webbplats än på Bookings webbplats strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. Det fastslår Patent- och marknadsdomstolen i en dom som meddelades idag.

Booking har nu tre månader på sig att ta bort villkoren i sina avtal med hotell i Sverige och riskerar annars böter.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita har fört en talan mot Booking och anser att priser på hotellrum skulle bli lägre om paritetsvillkoren förbjuds.

Patent- och marknadsdomstolen anser att paritetsvillkoren inte är nödvändiga för att Booking ska kunna tillhandahålla sin tjänst och att förutsättningarna för undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inte är uppfyllda. Domstolen har därför ålagt Booking att, senast tre månader från domstolens dom, ta bort paritetsvillkoren i sina avtal med hotell i Sverige.

Om Booking inte tar bort villkoren kan Bookings moderbolag och Bookings svenska dotterbolag tvingas att betala vite till staten med 30 miljoner kronor respektive 5 miljoner kronor.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER