Omsättningen ökar i Sportamore – samtidigt som förlusten växer

Sportamore e-handel Sport
Omsättningen ökar i Sportamore – samtidigt som förlusten växer

Johan Ryding, vd Sportamore

Direkt / Breakit

Den senaste kvartalsrapporten från Sportamore visar på ökad tillväxt i bolaget.

E-handelsbolaget Sportamore redovisar ett resultat efter skatt på -5,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (-3,4).

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner kronor (-3,4) och det justerade ebitda-resultatet landade på -3,6 miljoner kronor (0,4).

Förlusten på ebitda-nivå "speglar extra personalinsatser för att snabbt börja nyttja utbyggd automation, en ökad försiktighet i värdering av lager och att vi mot bakgrund av en sjunkande anskaffningskostnad per kund i perioden valt att intensifiera våra satsningar på nykundsanskaffning genom ökad allokering av marknadsföringsmedel", skriver bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 206 miljoner kronor (173), motsvarande en tillväxt på 19 procent, ungefär samma takt på första kvartalet.

Läs fler artiklar
LÄS MER