Fortum om att använda naturresurserna på bästa sätt: ”Vi kanske inte ska bygga energisnåla hus i Spanien”

Fortum om att använda naturresurserna på bästa sätt: ”Vi kanske inte ska bygga energisnåla hus i Spanien”

Självkörande bilar och elfärjor. Solpaneler på alla tak och artificiell intelligens som optimerar hemmets elanvändning. Det råder ingen brist på idéer om vad framtiden erbjuder, men vad kan vi egentligen räkna med?
”Vi måste omvärdera vilka resurser vi ska vara rädda om”, säger Catarina Nauclér på Fortum.

Energibranschen står inför en enorm förändring. Eller, egentligen är den redan mitt uppe i den. Den stora drivkraften är att vi globalt går mot ett mer förnyelsebart energisystem, där vi på sikt avvecklar beroendet av fossilkraft för att istället optimera de oändliga naturresurser vi har tillgång till.

I den här omställningen skapas många möjligheter för en energibransch där det inte går att stå stilla.

Tips: Så sparar du el – och sänker dina elkostnader!

Catarina Nauclér, forsknings- och utvecklingschef på Fortum, ser hur gränser håller på att suddas ut gentemot andra branscher men också gentemot kunderna.

”Vi måste skapa nya och kreativa affärsmodeller genom att blicka utanför vår egen bransch och hitta nya samarbeten. Det pågår redan i elektrifieringen av transportsektorn, men vi kommer att se fler branschglidningar framöver”, säger hon.

”Även förhållandet med kunderna kommer att förändras. Ett väderberoende energisystem måste vara flexibelt för att kunna leverera el även när vinden avtar eller solen inte lyser. Det kräver ett komplext system där även våra kunder delvis kommer att producera egen energi”, fortsätter Catarina Nauclér som här presenterar tre spaningar om hur hon tror att branschen kommer att förändras.

1. Elektricitet blir en allt viktigare energibärareSkiftet från fossil till förnybar energi är viktig av flera skäl, men inte minst innebär det att tillgången till energi blir nästan oändlig – även om den förstås måste omvandlas och lagras. Perspektivet är hissnande, på två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi behöver på ett år.

Det kommer att förändra världen, menar Catarina Nauclér.

”Kommer tillgången på energi vara en knapp resurs i ett förnybart energisystem? Nej. På sikt kommer vi då behöva fundera på vilka resurser vi bör vara rädda om”, säger hon och tar upp husproduktion som exempel:

”Tänk på materialåtgången – vad kostar mest resurser när all el är förnybar? Cementproduktion får koldioxid som restprodukt. Kanske ska man inte bygga tjocka, energisnåla hus i Spanien utan istället värma upp eller kyla ner dem med solenergi? Då sparar vi på cementen och minskar koldioxidnivåerna. Enkel matematik.”

2. Digitaliseringen driver på elektrifieringen av transportsektorn

Bilar, bussar och lastbilar går steg för steg över till el. Men transportsektorns kärleksaffär med elmotorer slutar inte där. Även inom färjetrafiken börjar eldrift komma – mindre färjor ses i lokaltrafiken i Stockholm och under året sätts även den elektrifierade stora Helsingborg-Helsingör-färjan Tycho Brahe in i reguljär trafik. Och det finns faktiskt små elflygplan redan idag.  

En elmotor ger fantastiska möjligheter till datainsamling vad gäller körbeteende med mera.

Eldrivna fordon med batterier gör att transportsektorn och energisektorn växer ihop och utvecklingen går snabbt framåt. Livstidskostnaden för en dieselbuss är fortfarande lägre än en elbuss, men dagen då elbussen går om närmar sig.

Men det finns fler vinster och synergier med den här utvecklingen. Catarina Nauclér lyfter fram hur digitaliseringen driver på elektrifieringen av transportsektorn.

”En elmotor ger fantastiska möjligheter till datainsamling vad gäller körbeteende med mera. Här finns massor av information som transportsektorn kan använda för att optimera sina system och på sikt förbättra driftskostnaden för operatörerna.”

Hållbarhet som konkurrensfördel? Läs mer här!

3. Nya tekniker lyfter varandra och skapar nya synergier

En självkörande bil som tankar via induktionsladdning och använder en blockchain-baserad betallösning – det är ett exempel hur nya tekniker kan kombineras och lyfta varandra. Men alla delar måste komma på plats för att göra hela kedjan självgående – och samtidigt vara öppen för alla att använda.

”Det blir inte lika smidigt om en självkörande bil kör in på en mack och någon måste koppla in en sladd manuellt för att ladda. Eller om det inte finns ett automatiserat betalningssystem. Därför måste vi hitta de här kombinationerna av tekniker tillsammans skapar synergier”, säger Catarina Nauclér.

Läs fler artiklar
LÄS MER