Idag röstar EU om kritiserade förslagen – “Gör om och gör rätt”

Sociala medier EU Europa
Idag röstar EU om kritiserade förslagen – “Gör om och gör rätt”

Elisabet Widlund och Christofer Fjellner. Foto: TT

Tobias Blixt

Reporter

Förslagen till en ny upphovsrätt har debatterats och kritiserats av många.
Idag röstar Europaparlamentet om att godkänna eller fälla utskottets förslag.

Det är återigen dags för EU-parlamentet att rösta om de omdiskuterade förändringarna i upphovsrätten. För två veckor sedan var det JURI – det juridiska utskottet – som beslutade om att godkänna flera kontroversiella förslag.

Den här gången är det alla närvarande Europaparlamentariker som ska rösta om att godkänna eller fälla det juridiska utskottets beslut.

Flera svenska EU-parlamentariker har uttryckt sitt missnöje med utformningen av förslagen och vill öppna upp för förändringar i framförallt två omdebatterade delar som har kommit att kallas för “länkskatten” och “innehållsfiltret”.

Artikel 11 och 13, som de egentligen heter, kan enligt kritiker bland annat att göra det svårt för nya aktörer att utmana innehållsjättar som Youtube. Samtidigt riskerar kraven på att kunna upptäcka upphovsrättskyddat material att slå hårt mot många typer av helt lagligt material.

Det finns också de som är emot förslagen av rent ideologiska skäl, som menar att friheten på internet begränsas.

Miljöpartiets Max Andersson och Centerpartiets Fredrick Federley har tidigare kritiserat delar i reformen, samtidigt som de har meddelat att de tänker delta i omröstningen för att riva upp besluten.

“Det rättsliga utskottets förslag innehåller förslag som är omöjliga att genomföra och som är i strid med fundamentala rättigheter. Vi behöver ett annat förslag för en upphovsrätt i den digitala tidsåldern som tar bättre hänsyn till användare och medborgares rättigheter”, skriver Miljöpartiets representanter Max Andersson och Bodil Valero i ett gemensamt uttalande.

I en panel under Almedalsveckan där frågan debatteras väljer även Moderaternas representant Christofer Fjellner att ställa sig kritisk till utformning av reformens mest kritiserade delar.

“Under väldigt lång tid har EU arbetat på hur ska vi uppdatera synen på upphovsrätten. En av de centrala frågorna är hur ska vi se till att den är väl fungerande och anpassad till modern teknik”, säger han.

“Men som alltid är det sällan ambitionen det är fel på, utan det är i detaljerna och lagstiftning som man upptäcker att människor vill och tycker olika.”

Christofer Fjellner vill att beslutet ska öppnas upp för förslag och menar att det återstår en del arbete för att förslagen till en upphovsrättsreform är vara redo.

“Jag tycker gör om, gör rätt men med de här ambitionerna.”

En aktör som är positivt inställd till förslagen i reformen är upphovsrättsorganisationen STIM. Organisationens vice ordförande Elisabet Widlund deltog i debatten under Almedalen, där hon ansåg att kritiken som riktats mot förslagen är missvisande.

“Det kanske finns sånt som man tycker är oproportionerligt i förslagen, men det står i lagförslaget att de här innehållsfiltren ska vara proportionerliga och det är något som kommer att lösa sig i förhandlingar.”

Även Kristdemokraternas Lars Adaktusson tycker att kritiken mot förslagen många gånger är osakligt, samtidigt som KD inte stödjer de två kritiserade förslagen. Han kommer inte själv att delta i voteringen utan befinner sig i Almedalen för att representera partiet.

I ett mejl ger Lars Adaktusson sin syn på debatten.

“Vi vill i sammanhanget påpeka att det i debatten förekommer många överdrifter och rena felaktigheter, vilket inte gynnar debatten. EU kommer exempelvis inte avskaffa friheten på internet (YouTube har redan ett filter och har, vad jag känner till, inte blivit mindre fritt), så kallade "memes" kommer fortsatt få existera (användningen av "memes" har tidigare ansetts falla under temat parodi och satir, som redan är skyddade enligt lag) och Wikipedia och andra "non-profit"-sidor kommer vara undantagna regelverket. Kristdemokraterna anser dock att nuvarande förslag är oacceptabelt och behöver ändras, men vi vill också ha en saklig debatt.”

Om utskottets förslag godkänns, kommer frågan att gå vidare till trialogsamtal mellan parlamentet, rådet och komissionen. Efter dessa samtal ska beslutet tillbaka till parlamentet för ytterligare en omröstning.

Vid ett fällande öppnas frågan upp för ytterligare förslag och sedan ska parlamentet rösta om förslagen till direktiven i ett nytt sammanträde under september.

Breakits krönikör Emanuel Karsten har tidigare skrivit om innebörden av beslutet att rösta igenom förslagen.

Läs fler artiklar
LÄS MER