Du döljer väl inte en vinstvarning i rapporten, Karl-Johan Persson?

H&M H&M
Du döljer väl inte en vinstvarning i rapporten, Karl-Johan Persson?

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Stefan Lundell är mest orolig för det som INTE står i morgonens rapport.

Vid en första anblick såg H&M:s länge emotsedda kvartalsrapport rätt okej ut när jag kastade mig över den i morse.

Vinsten blev ungefär i linje med vad den redan negativt inställda analytikerkåren förväntat sig och den viktiga bruttomarginalen (alltså hur stor andel av omsättningen som återstår för att täcka löner, övriga lönekostnader, räntor och vinst efter att de direkta kostnaderna dragits bort) var faktiskt något bättre än vad som spåtts i förhandstipsen.

Men efter dessa inledande ljuspunkterna så hopar sig orosmolnen i rapporten. Allvarligast är att klädjättens jättelika lager fortsätter att växa trots att man pumpat på med reor ute i butikerna. Lagret av kläder uppgår nu till 36,3 miljarder kronor. Det är en ökning med hela 11 procent jämfört med i maj i fjol.

I praktiken innebär det att cheferna på H&M månad efter månad överskattar sin förmåga att få fart på försäljningen. Frågan är hur länge koncernchefen Karl-Johan Persson kan vänta med att göra en avskrivning av lagret i mångmiljardklassen?

På marknaden finns spekulationer om att uppemot halva lagret borde skrivas av. Blir den spekulationen verklighet skulle det innebära att nästan hela årsvinsten försvinner i ett nafs.

Och när vi ändå är inne på årsvinsten. Här finns det andra stora frågetecknet i morgonens rapport. Varför nämner Karl-Johan Persson inget om denna i rapporten?

I samband med den förra kvartalsrapporten skrev Karl-Johan Persson att årsvinsten skulle vara högre än 2017. Det är en prognos som i princip bara han själv tror på i dagsläget. Förra året blev rörelseresultatet 20,6 miljarder kronor, men på aktiemarknaden är prognosen för helåret 2018 bara runt 18 miljarder kronor.

När jag detaljläser rapporten från H&M idag hittar jag dock ingen skrivning där Karl-Johan Persson upprepar sin vinstprognos för helåret. Här måste Karl-Johan Persson tala klarspråk.

Mest förvånande i rapporten är kanske ändå att H&M fortsätter att öppna nya fysiska butiker. Under 2018 räknar H&M med ett nettotillskott av antalet butiker med 240 stycken. Det känns som en lite oroväckande signal när kunderna överger de fysiska butikerna för e-handeln, eller?

Läs fler artiklar
LÄS MER