Svenska techprofiler kräver mer – släpper ett nytt startupmanifest

SUP46

Profilerna som backar det nya manifestet.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Stoppad "straffskatt" för entreprenörer – och rappare hantering av arbetsvisum.
Det är några av kraven i det nya startupmanifestet.

För tre år sedan lanserade en rad tunga techprofiler "Startup Manifesto" – ett manifest som krävde en rad åtgärder från politikerna för att främja svenska startups.

Bakom initiativet, där en mängd startups slöt upp, stod tunga techprofiler som Izettles Jacob de Geer och Truecaller-grundarna.

Initiativet fick stort genomslag och många bolag anslöt sig till listan.

Nu ryter startupvärlden ifrån igen. I dag lanseras en andra version av startupsmanifestet.

Bakom den nya satsningen ställer sig ett tiotal profiler som Nyheter 24-grundaren Douglas Roos, Fishbrain-grundaren Johan Attby och ängelinvesteraren Hampus Jakobsson.   

Initiativtagarna vill belysa vad som skett sedan det förra manifestet, och menar att det gjorts för lite relaterat till kraven. De lanserar nu nya punkter som de vill att politikerna agerar på. 

Daniel Sonesson är vd på SUP46, som går i bräschen för initiativet. 

Han säger att de är nöjda med genomslaget för det förra manifestet och menar att förbättringar skett, som att regeringen utsett en startup-ansvarig.

”Men det vi också kan konstatera i den nya versionen är att det inte gjorts tillräckligt. Vi är långtifrån klara", säger Daniel Sonesson.

Inför manifestet har 90 startups tillfrågats om hur nöjda de är med de insatser som skett de senaste tre åren. Enligt undersökningen tycker endast 14 procent av 90 svarande att politikerna gjort det enklare att driva startups sedan manifestet.

Initiativtagarna menar att det är enkelt att starta företag i Sverige – svårigheten ligger sedan i att skala upp och bli större. Anledningen, som startupmanifestet sammanfattar, är brist på kapital, brist på kompetens och en negativ attityd mot entreprenörer.

”Det är ett allvarligt problem att vi inte har rätt förutsättningar och det måste vi påpeka”, säger Daniel Sonesson.

Bland listan på önskade åtgärder finns bland annat "stopp på straffskatt" på entreprenörer, sänkta kostnader för arbetskraft och snabbare hantering av arbetsvisum.

Daniel Sonesson hoppas att politikerna kommer att reagera positivt och upplever att många gärna vill ta emot feedback. Han konstaterar att det politiska klimatet är komplicerat samt att vi står inför ett komplext val i höst.

"Därför är det viktigt att vi slår på trumman och inte låter det här bli en passningsfråga som försvinner i debatten. Vi vill vara alla startups röst och skapa större möjligheter där Sverige är attraktivt att bygga bolag i”, säger Daniel Sonesson.

Nu är förhoppningen att fler entreprenörer och startup ska ställa sig bakom manifestet.

”Jag hoppas för hela startup-ekosystemet att många ställer sig bakom och att vi alla är beredda att göra det som krävs för att politikerna ska lyssna på oss”, säger Daniel Sonesson.

Startupmanifestets krav på beslutsfattarna

Det finns fem punkter som startups och entreprenörer pekar ut som de viktigaste handlingarna: 

# Enklare och snabbare hantering av arbetsvisum.
Migrationsverkets handläggningstider har orsakat problem för techbolagen när eftertraktad arbetskraft fått vänta på att deras ärenden ska behandlas. 

# Inför de brittiska Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) reglerna.
SEIS är en lösning som ger skattefördelar till investerare som investerar i mindre startups i Storbritannien.

# Sänk kostnaden för arbetskraft, och sänkta arbetsgivaravgifter i synnerhet.
Företag kan avstå från att rekrytera utomlands eftersom det kan vara svårt att matcha lönerna mot företag i andra länder eftersom kostnaden för bland annat arbetskraft är hög i Sverige. 

# 3:12-reglerna.
”Stoppa straffskatten på entreprenörer”, uppmanar initiativtagarna. Den så kallade entreprenörsskatten, även kallat 3:12-reglerna, styr hur stor del av inkomsterna som fåmansföretagare får ta ut som lägre beskattad inkomst. Regeringen har försökt ändra reglerna men ändringarna drogs sedan tillbaka. 

# Skapa långsiktighet och stabilitet i spelreglerna för närings- och arbetsmarknadspolitiik.

Andra viktiga punkter är att skapa goda arbetsvillkor, tillgång till talang, tillgång till kapital och utbildning.

Initiativtagare:

Annika Lidne, Dramatify 

Daniel Sonesson, SUP46 

Nils-Erik Jansson, Precisely

Douglas Roos  (Ladbrokes Norden)

Daniel Daboczy, Medgundare Funded by Me 

Jessica Stark, Medgrundare SUP46

Sebastian Fuchs,  Medgrundare SUP46

Johan Attby, Ängelinvesterare samt vd på Fishbrain 

Hampus Jakobsson, Ängelinvesterare

 

Läs mer