Sök

Emanuel Karlsten: "Applåderna var ett slags farväl till internet som vi känner det"

KrönikaSociala medierEU

Foto: TT / Montage

Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten

Krönikör

I dag röstades två kritiserade förändringar i upphovsrätten igenom – då passerade den bästa chansen att stoppa internetfiltret.

Applåder utbröt strax efter 11 i en av Europaparlamentets kammare. En majoritet, 14 mot 9, i EU:s utskott röstade för att hela EU-kommisionens förslag till direktiv om länkskatt och internetfiltret skulle godkännas - utan att tröskas i plenum.

Låter det som grekiska? Ok: Det var ett totalt nederlag för internet. Det kunde inte ha gått sämre. Applåderna var ett slags farväl till internet som vi känner det.

För nu är chanserna att göra något åt det små.

Att prata om EU är inte lätt. Att förstå EU är ännu svårare. Att sia om hur lagar som går genom EU egentligen kommer att se ut är svårast. Men klart är att den bästa chansen att stoppa ett internetfilter passerades idag.

Det är klart att chansen finns. Och aktivisterna fokuserar just nu på det. Chanserna.

Men det är praktiken just bara det: Förslag på ändringar, inget stopp av direktivet.

Det finns en chans att överklaga det rättsliga utskottets beslut att runda plenum. Om en majoritet av ledamöterna överklagar när Europaparlamentet samlas under första veckan i juli, kan parlamentet komma med egna förslag på ändringar. Men det är praktiken just bara det: Förslag på ändringar, inget stopp av direktivet.

Och det finns en chans att stoppa direktivet senare. Efter att ett färdigkompromissat förslag tagits fram genom trilogsamtal mellan EU-kommission, parlament och ministerråd (där Sverige redan godkänt hela förslaget) ska förslaget röstas i EU-parlamentet. Men då avser det alltså ett förslag som redan passerats och godkänts i alla instanser.

Och ja, det finns en chans att de 751 ledamöterna då läst på, tagit intryck och förstått de djupa konsekvenserna det får att lägga ett EU-filter över allt det vi medborgare postar på nätet, och då väljer att rösta ner förslaget.

Men är det sannolikt? Inte som det ser ut nu.

Inte med en fråga som inte ens etablissemanget i Sverige insett är viktig förrän i sista stund. Idag, när utskottet skulle rösta, har alla medier skrivit, men innan det? Nästintill knäpptyst.

Och blickar vi tillbaka på tidigare beslut som passerat det rättsliga utskottet i EU har inte ens det djupt omstridda förslaget ACTA godtagits här.

Nu handlar det om upphovsrättsbrott, nästa gång om något annat.

Nej, när JURI, som utskottet heter, applåderade länkskatten, applåderade ledamoten Axel Voss arbete och framgång så gjorde de det för att de är nöjda. Så nöjda att förslaget direkt kan gå till slutförhandling, utan att filtreras genom plenum.

För filter är nu förbehållet oss internetanvändare. Så att vi inte ska posta olagligheter. Nu handlar det om upphovsrättsbrott, nästa gång om något annat.

Internet blir allt mindre ett uttryck för demokrati eller allas möjligheter att uttrycka sig fritt och allt mer ett medel som måste kontrolleras, styras, begränsas.

Det är ingenting att applådera.

Läs mer