Kritiserade förslagen klubbas – detta händer nu

Foto: Skärmklipp

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

EU-parlamentets kommitté för juridiska frågor – även kallat JURI – har röstatat igenom de kontroversiella förslagen och godkänt reformen av upphovsrättsdirektivet.

Det var många förslag och förändringar som kommittén röstade om, men två av de mest kritiserade förslagen var artikel 11 och artikel 13 – mer känt som “länkskatten” och “innehållsfiltret”.

Dessa två förslag har nu röstats igenom av kommittén, som dessutom godkände hela direktivet.

Innebörden av de två förslagen har vi förklarat i den här artikeln, dessutom har Breakits krönikör Emanuel Karlsten skrivit en text om varför det är viktigt att prata om de föreslagna lagändringarna.

Enkelt förklarat är syftet med artikel 11 att medier ska få ersättning när delar av deras material sprids på internet. Det kan vara exempelvis rubriken, ingressen eller en del av texten. Lagförslaget är inte tänkt att slå mot privatpersoner – men däremot kan det slå hårt mot både techjättar och nya medieaktörer.

Artikel 13 är tänkt att förhindra spridandet av upphovsrättsskyddade låtar, bilder, filmer med mera på nätet, utan att upphovsmännen får ersättning för sina verk. Problemet är att det innehållsfilter som behöver användas av sajter för att spåra innehållet exempelvis kan stoppa både satir, kritik och innehåll där en bild eller låt bara råkar finnas med. 

Nu när EU-parlamentets kommitté alltså har röstat igenom förslagen ska direktivet gå igenom ytterligare en omröstning i parlamentets plenum. Därefter skickas det till slutförhandlingar mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet.

Det innebär att det ännu inte är helt klart om förslagen kommer att bli till nya lagar eller inte. Men kommitténs ord väger tungt i EU-parlamentet och den ställning som de väntas ta i frågan.

Läs mer