Almis nya drag: Säljer sina bästa lån till Swedbank

SwedbankAlmi

Christer Trägårdh och Anna Hallberg på scenen på IVA. Foto: Jonas de Lange

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

"Det är en lösning som gynnar alla parter", säger Anna Hallberg, vice vd på Almi.

Almi är det statliga investeringsbolaget som satsat på över 500 unga högriskbolag. Med tanke på att fonden har som standard att sälja sitt innehav när det privata riskkapitalet börjat tro på bolagen kan det framstå som rätt imponerande att Almi ändå lyckats behålla fondens storlek och inte gått back.

Samtidigt har bolaget en parallell utlåningsverksamhet där startups kan få billiga lån även om de privata bankerna säger nej.

Under ett seminarie på Ingenjörsvetenskapliga akademin (IVA) i Stockholm berättade Almis vice-vd Anna Hallberg och Christer Trägårdh, chef för den svenska bankverksamheten på Swedbank, om en ny satsning från de två.

Efter ett test i två län ska Swedbank nu börja köpa upp Almis bästa företagslån och ta in fler startups i värmen.

“Det är en lösning som gynnar alla parter. Bankerna får nya lån och avkastning, företagen får en direkt bankkontakt och vi frigör kapital för att låna ut till nya bolag”, säger Anna Hallberg till Breakit efter seminariet.

Skillnaden mellan Almis lån och bankernas lån är att bankerna är betydligt striktare med sina kriterier. Trots att den statliga aktören ofta satsar på oprövade kort har man lyckats begränsa kreditförlusterna till mellan tre och fem procent, berättar Anna Hallberg. För bankerna skulle samma siffra dock vara alldeles för hög, varför de inte själva ser någon möjlighet att ge de yngsta företagen några lån.

“Det finns både svenskt och internationellt regelverk för hur man får bedriva kreditgivning och det innebär att enkelt uttryckt att vi inte kan ta någon risk och måste vara säkra på bolagets återbetalningsförmåga innan vi lånar ut”, säger Christer Trägårdh.

Med det nya systemet slipper alltså bankerna någon risk och får dessutom Almis kreditprövning av bolagen på köpet.

Blir inte resultatet av detta att Almi inte själv kan skörda frukterna av sitt risktagande?

“Det är givetvis en viktig fråga och vi har pratat mycket om hur det kommer påverka vår verksamhet. Men någonstans är det vårt uppdrag att hjälpa så många tidiga bolag som möjligt och om den här lösningen påverkar vårt resultat negativt kanske vi istället behöver ta ut högre ränta från företagen eller att staten accepterar en högre förlust nivå i Almi”, säger Anna Hallberg.

Läs mer