Matematikerns algoritm hjälper pendeltågen att se in i framtiden

Matematikerns algoritm hjälper pendeltågen att se in i framtiden

Matematikern Wilhelm Landerholm som tagit fram algoritmen. Foto: Pressbild.

Sara Lindmark

Reporter

En ny prognostjänst ska förutse förseningar i kollektivtrafiken redan två timmar innan de händer. Allt tack vare en avancerad algoritm som matematikern Wilhelm Landerholm tagit fram.

Förhoppningarna är att den nya tekniken ska minska antalet förseningsminuter och ge resenärer mer exakt trafikinformation. Till en början är det bara pendeltågen i Stockholm som berörs, men i framtiden kan prognostjänsten även anpassas för annan trafik och andra städer.

“Vi har hittat ett sätt att omvandla all den enorma mängd data som pendeltågen genererar till prognoser som hjälper oss att förutse förseningar redan innan de inträffar, säger Mikael Lindskog, kommunikationschef på Stockholmståg som är initiativtagare till utvecklingen av tekniken.

Wilhelm Landerholm är matematikern bakom prognosmodellen som fungerar som en seismograf. Genom en avancerad algoritm och stora mängder historisk trafikdata kan tjänsten i realtid upptäcka riskfaktorer i pendelnätet och bedöma effekterna av dem. Tjänsten tar hänsyn till fakta kring tidigare störningar och vilka stationer och knutpunkter som är mest utsatta.

“Ponera att prognosmodellen visar att ett tåg ser ut att komma tio minuter sent till station C om två timmar. Då kan man sätta in ett nytt tåg för att se till att avgången inte blir försenad. Så fort modellen har fått informationen om det nya tåget genererar modellen omedelbart en ny prognos för hela systemet,” säger Wilhelm Landerholm.

Redan under hösten kan pendeltågsresenärer planera sin restid på ett mer effektivt sätt. Tjänsten blir tillgänglig för Stockholmarna genom appen Pendelprognosen som lanseras före årsskiftet.

FAKTA: Så här fungerar prognostjänsten

• En matematisk modell omvandlar historisk trafikdata till prognoser för varje enskilt tåg i pendeltågssystemet.

• Prognostjänsten kan upp till två timmar innan ankomst eller avgång varna för en störning som kommer att påverka tidtabellen. 

• Samtidigt räknar också prognostjänsten ut hur andra tåg i systemet kommer att påverkas, vilket ger nya beräknade ankomsttider för alla berörda tåg helt automatiskt. 

• Syftet är att minska antalet förseningsminuter genom bättre beslutsunderlag för trafikledningen, men också att ge bättre trafikinformation till resenärerna.

• Algoritmen som ligger till grund för prognostjänsten är framtagen för pendeltågen i Stockholm på uppdrag av Stockholmståg, tillsammans med matematikern Wilhelm Landerholm. Algoritmen kan i framtiden även anpassas för andra trafikslag och städer. 

Källa: Stockholmståg. 

Läs fler artiklar
LÄS MER