Grattis Izettle – det här borde ni tänka på nu

Izettle Paypal Ledarskap
Grattis Izettle – det här borde ni tänka på nu

Digge Zetterberg Odh

Krönikör

Många sammanslagningar och uppköp slutar i misslyckanden – här är vad som krävs om Paypal och Izettle ska lyckas.

I veckan kom nyheten att Paypal köper Izettle för drygt 19 miljarder kronor. Efter en förväntad börsnotering kom nyheten minst sagt som en överraskning. Oerhört kul och spännande för ägarna och medarbetarna på Izettle, och en fjäder i hatten för Sverige som framgångsrik startup-fabrik. Själv är jag dock mest nyfiken på vad som pågår i huvudena på medarbetarna hos Izettle nu.

Nu vill man ju inte vara den som står på bröllopet och påpekar att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, men om vi tittar bakåt så pekar de allra flesta studier på att nästan 90 procent av alla uppköp och sammanslagningar misslyckas. Man kan givetvis fråga sig vad som menas med misslyckas, men eftersom syftet med de flesta av dessa affärer, enkelt uttryckt, främst är att tjäna mer pengar, så kanske vi kan nöja oss med KMPG:s studie. I den konstateras att 83% av fallen de undersökt inte ökat värdet för aktieägarna. Varför blir det så?

Tyvärr tror jag att man helt enkelt kraftigt underskattar vad som händer med kulturen då man genomför stora förändringar. Ett välkänt exempel är sammanslagningen av tyska Daimler med amerikanska Chrysler som då var två jämbördiga som gick ihop. Det blev snabbt tydligt att respektive företag hade vitt skilda kulturer och i slutändan blev det den tyska Daimler-kulturen som dominerade, och det skämtades om att man uttalade Daimler Chrysler ”Daimler, med ett stumt Chrysler.” Att en amerikansk och en tysk företagskultur inte omgående gjorde hoppsasteg arm i arm är kanske inte så konstigt. Kulturbygge tar tid, och det måste man räkna med.

Givetvis finns det också exempel på lyckade sammanslagningar: Disney och Pixar nämns oftast som ett positivt exempel där Pixar kunnat dra stor nytta av Disney’s marknadsföringskunskaper och muskler, samtidigt som de fått behålla sin kreativa spets. Ett tydligt mervärde för respektive bolag alltså.

Flera saker talar i dag för att den här sammanslagningen har förutsättningarna för att lyckas: Paypal och Izettle kompletterar varandra idag mer än vad de konkurrerar, och i ett inlägg skriver Izettle-grundaren Jacob de Geer om uppköpet och nämner bland annat Paypals och Izettles delade vision och intresse kring att jobba med, och hjälpa småföretag att växa. Något så till synes enkelt som en tydlig idé om vad man som företag vill uppnå och åstadkomma har en stor påverkan på kulturen, och om den visionen delas redan nu har man redan kommit en bra bit på vägen.

I samma text skriver de Geer också om vikten av att få bibehålla Stockholmskontoret som ett “center of excellence,” vilket även Bill Readly på Paypal är inne på. Att båda parter till synes har en delad bild av vilken roll Stockholmskontoret ska spela är givetvis en mycket bra utgångspunkt.

Det är dock inte alla som är lika övertygade av Izettle och Paypals glada idéer om det framtida samarbetet;  Affärsängeln Lena Apler kommenterade affären i Breakit med: “Hoppas Jacob får hålla i taktpinnen, det är inte lika roligt att bli amerikanskt dotterbolag.”

Visst är det så, att det mentala steget från att vara en liten svensk spelare som utmanar världen, till att bli en del av ett stort amerikanskt-globalt bolag är ganska stort, och kommer garanterat medföra visst gnissel i maskineriet.

Den dystra statistiken till trots är det självklart fullt möjligt att lyckas med en sammanslagning eller uppköp. Det vi kan ta med oss från Disney-Pixar-exemplet är att man tydligt låtit respektive part bidra med sin spetskompetens. Om Paypal/Izettle väljer den linjen, så blir det viktigaste att aktivt arbeta med den nya konstellationens samarbetsförmåga för att optimera synergier. Vill man istället satsa på att göra det till ett enhetligt bolag med en gemensam kultur krävs andra mer tidskrävande insatser och stor involvering av personalen.

Ett hett tips jag gärna skickar med dem är att läsa den här mycket praktiska guiden till företagskultur, och hur företag som står inför förändringar, sammanslagningar och uppköp aktivt kan arbeta för att inte gå i kulturfällan.  

För de Izettle-medarbetare som idag sitter och funderar på hur framtiden kommer att bli så är det ännu för tidigt att säga. Även om Izettle nu kommer att förändras, finns det med de styrkor som respektive bolag besitter många möjligheter även för enskilda medarbetare att utvecklas och lära sig nytt.

Se till att ta vara på dem!

Läs fler artiklar
LÄS MER