Gärna tjänstebil – men först trygga försäkringar och en bra tjänstepension

Breakit - Gärna tjänstebil – men först trygga försäkringar och en bra tjänstepension

Hög lön, tjänstebil och friskvårdsbidrag? Absolut.
Men idag är det viktigare än någonsin med tjänstepension, trygga försäkringar och ett modernt ledarskap för att locka till sig talangerna.

Vad har du för bild av dagen då du går i pension? Vi vet – den är svårt att föreställa sig. Det känns ofta lika avlägset för såväl en 25-åring som för en 50-åring. Men kan du föreställa dig att din pension utgör som mest 50 procent av slutlönen den dag du går? 

Knappast den bild du har målat upp av tillvaron som pensionär, va?

Men det är för många den krassa verklighet som väntar om du inte kompletterar din allmänna pension med en tjänstepensionslösning. Den ska nämligen fylla ut ytterligare minst 15 till 20 procent av vad du får ut i pension.

Guide – testa vilken tjänstepension som passar ditt företag

Dagens talanger på arbetsmarknaden har givetvis koll på detta. Därför har en bra tjänstepension seglat upp som en allt viktigare konkurrensfördel för arbetsgivare som vill attrahera de vassaste medarbetarna. Det räcker inte längre att erbjuda bra lön och förmåner i form av tjänstebil och friskvårdsbidrag. Helheten är nyckeln.

För organisationer som vill nå tillväxt genom sina anställda gäller det att reflektera över hur man navigerar i ett landskap där konkurrensen om talangerna är knivskarp. 

"Dagens arbetsliv ställer nya krav på ett ledarskap. För att företag ska vara ekonomiskt hållbara på sikt är det viktigt att arbetsplatsen också är socialt hållbar", säger Christin Mellner, doktor i psykologi och arbetslivsforskare vid Stockholms universitet, och fortsätter:

"Den sociala hållbarheten handlar om hälsa, välbefinnande, socialt stöd och balans mellan jobb och fritid."

Tjänstepension en grundbult

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, menar att tjänstepensionen är en grundbult i företagens jakt på att bli en attraktiv arbetsgivare. Därefter följer en rad olika lösningar som alla bidrar till trygghet för arbetstagaren – och framgångsrika affärer för företagen.

"En modern arbetsgivare med hållbar tillväxt i fokus behöver verkligen ta hand om sin viktigaste resurs: medarbetarna", säger Mattias Munter.

"De företag som har helheten – hälsoförsäkring, tjänstepension, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag."

Christin Mellner, doktor i psykologi och arbetslivsforskare vid Stockholms universitet samt Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Tjänstepensionen ger även trygghet här och nu, menar Munter:

"Det handlar exempelvis om att koppla en sjukförsäkring till sparandet, en så kallad premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att om du blir långtidssjukskriven så går försäkringsbolaget in och tar över betalning av sparpremien. Den anställde får alltså sina tjänstepensionsinbetalningar ändå."

Guide – testa vilken tjänstepension som passar ditt företag

"Den sena etableringen på arbetsmarknaden för främst akademiker gör att pensionerna inte kommer att motsvara förväntningarna för stora grupper. Den allmänna pensionen minskar som andel av den totala pensionen och kommer för många inte att uppgå till mer än hälften av slutlönen. Detta gör att framförallt tjänstepensionen vi får från arbetsgivaren men också det egna privata sparandet ökar i betydelse", säger Mattias Munter.

Läs fler artiklar
LÄS MER