Sök

Googles nya direktiv kring GDPR: Om 18 dagar stoppar vi miljarderna till svenska medier

GoogleGDPR

Sundar Pichai, vd på Google. Foto: TT

Stefan Lundell

Stefan Lundell

Medgrundare och reporter

Den amerikanska jätten ställer ultimatum.

Med bara dagar kvar innan den nya datskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft ställer jätten Google nu ett ultimatum till svenska och europeiska mediebolag: Gör som vi säger, annars kan ni glömma annonspengar från vår plattform Doubleclick. 

Det är konsekvensen av den uppdatering av en ny annonspolicy som Google nu vill genomföra. Uppdateringen publicerades på Googles egen sajt redan för sex veckor sedan men det är först nu som mediebolagen börjat inse de ekonomiska konsekvenserna.

Enligt Breakits beräkningar, som gjorts tillsammans med branschexperter, kan Googles nya annonspolicy kosta svenska mediebolag miljardbelopp räknat på årsbasis.

Men innan vi går djupare in i orsaken till detta mediebråk under uppsegling krävs en liten bakgrund. Den nya GDPR-förordningen ställer krav på till exempel mediebolag att informera sina användare om hur de hanterar deras personuppgifter.

Det kan i många fall också krävas ett godkännande från dig som privatperson att det är okej att företaget lagrar uppgifter om dig.

Google kräver nu att svenska medier får ett godkännande av sina användare, i enlighet med de nya GDPR-reglerna. Men Google vill dessutom få rätt att använda i princip all informationen som medierna samlar in. Särskilt det sistnämnda är viktigt.

Google tänker nämligen inte berätta vad de kommer att använda datan till. Och skulle datan användas felaktigt hamnar skulden på mediebolagen – inte Google. Detta upplägg skulle således strida mot hela intentionen med GDPR.

“Grundproblemet är att Google går ut och kräver att våra bolag och andra publicister inhämtar samtycke från sina kunder för Googles räkning. Och de vill att vi gör det utan att veta exakt vad datan ska användas till och att vi utan insyn ska stå som garant för att deras behandling av personuppgifter. Det sätter oss i en väldigt märklig sits”, säger Bonniers kommunikationschef David Salsbäck.

Men om mediebolagen vägrar gå med på detta så kommer alltså Google strypa flödet av annonser från sin plattform Doubleclick.

Google har, via Doubleclick, blivit störst i världen på så kallade programmatiska annonser som idag är på väg att ta över den digitala annonsmarknaden globalt. Tidigare såldes i princip alla annonser manuellt av säljare men med hjälp av till exempel Googles plattform går det numera att automatisera köpen.

I Sverige omsätter den här typen av annonser cirka 2,2 miljarder kronor (2017) och Googles plattform Doubleclick står för runt hälften av dessa annonser.

På årsbasis är det med andra ord över 1 miljard kronor som ligger i potten för svenska mediebolag.

Den 25 maj införs GDPR i Europa och Google kräver alltså att mediebolagen tills dess antagit den nya annonspolicyn. De mediebolag som inte godkänt Googles nya policy innan dess kommer inte få några annonser förmedlat via Googles plattform.

“Det kommer bli ett tungt slag för många svenska medier. Det är inte ovanligt att nästan alla annonsintäkter kommer från programmatiska annonser. Där står ju Google för runt hälften av intäkterna idag, pengar som direkt kommer att försvinna om du inte accepterar Googles policy”, konstaterar en person med god insyn i på den svenska annonsmarknaden.

Uppdatering: Efter att Breakit publicerat nyheten om schismen mellan Google och mediebolagen har en företrädare för Google kontaktat Breakit. Talespersonen som först inte vill bli citerad med namn uppger att Google till mediebolagen i detalj klargjort vad informationen som samlas in från användarna ska användas till. Talespersonen bifogar denna länk för att styrka detta påstående. Som framgår av citatet från Bonniers informationschef här ovan finns det olika åsikter i den frågan. Läs också mediebolagens samlade respons här.

Läs mer