Autolivs självkörande del Veoneer gasar till börsen – då börjar handeln

AutolivVeoneerSjälvkörande bilar

Jan Carlsson, vd på Veoneer. Foto: TT

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Börjar handlas i sommar.

Autoliv väntar sig att dess avknoppning Veoneer debuterar på Stockholms- och New York-börserna tidigt under det tredje kvartalet i år, det vill säga strax efter halvårsskiftet.

Det framgår av en uppdatering från bilsäkerhetsbolaget inför den planerade avknoppningen, som operativt genomfördes som planerat den 1 april.

Initial kapitalisering av Veoneer förväntas ske genom ett kapitaltillskott från Autoliv, vilket kommer att ge Veoneer en kassalikviditet på upp till 1,2 miljarder dollar, 10,3 miljarder kronor (inklusive befintliga likvida medel).

Detta väntas vara tillräckligt för att finansiera Veoneer tills bolaget når ett positivt kassaflöde.

I den initiala finansieringen ingår även Veoneers pågående investeringar i samriskbolag, främst Zenuity som man samäger med Volvo-ägaren Geely.

För att finansiera kapitaltillskottet har Autoliv för avsikt att merparten av kapitalet ska lånefinansieras, medan återstoden av tillskottet tillförs från bolagets likvida medel. Autolivs ambition är att bibehålla en stark kreditvärdighet efter kapitalhöjningen och kapitaltillskottet till Veoneer.

Den huvudsakliga skillnaden i den historiska finansiella informationen för Veoneer som fristående bolag jämfört med den nuvarande rapporteringen för Autolivs affärsområde Electronics – som är Veoneers gamla namn – är att kostnaderna för forskning, utveckling och teknikanpassning fullt ut kommer att tillskrivas Veoneer.

Läs mer