Bankchefen: Bolånen kan bli helt digitaliserad

EnklaCollector

Anders Bouvin, koncernchef Handelsbanken. Foto: TT

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Handelsbankens vd: "Det kostar en halv miljard om året."

Handelsbanken, liksom marknaden i stort, kan förväntas komma att bli helt digitaliserad vad det gäller bolåneprocessen med ansökningar och lånelöften.

Det sade SHB-vd:n Anders Bouvin under onsdagsmorgonens rapportkonferens.

Avseende "distributionen av bolån finns det en potential för att effektivisera processen med hjälp av digitalisering", sade han och talade om att tiden som läggs på detta på kontor kostar banken en halv miljard kronor årligen.

"En digitaliserad bolåneprocess frigör tid på kontor och ökar effektiviteten", sade han med påpekande att det digitalt kan tillhandahållas effektiva verktyg både för kunder och kontor. Men han påpekade också att det inte betyder att behovet av rådgivning för kunder minskar. Bland annat finns det ett behov att diskutera sådant som eventuella bindningstider och amorteringsnivåer.

Allmänt rörande svensk bolånemarknad konstaterade han att "det hänt en hel del" där mindre institut tagit en större andel av nyutlåningen under de senaste kvartalen.

"Konkurrensen har skärpts ytterligare och det är något som har pågått under en period. Men vår nyutlåning är mer eller mindre i linje med vår marknadsandel", påpekade han.

Avseende ökad produktivitet flikade han in att det kostnadsbesparingsprogram om 700 miljoner kronor årligen, genom förtidspensioneringar och som sjösattes för ett par år sedan, ökat räntenetto, totala intäkter och resultat före kreditförluster med drygt 20 procent per anställd.

Läs mer