Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Finansinspektionen om utmanarnas bolån – oro för att svenskarna ska börja låna ännu mer

Artikel bild
Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen. Foto: Tobias Blixt / TT

"Den oro jag har är att det ska bli en volymdrift, att alla ska låna mera."

Tobias Blixt

Tobias Blixt

tobias.blixt@breakit.se

Reporter

Bolånemarknaden är under förändring, där nya aktörer som Enkla och Avanza/Stabelo försöker utmana storbankernas bolån.

När Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, i dag gästade ett SNS-seminarium diskuterade han den nya bolånemarknaden och vilka möjligheter och risker som den medför.

Han lyfte fram att det finns fördelar för konsumenterna när det kommer in nya aktörer på bolånemarknaden.

“Det finns stora konsumentnyttor i detta. Om vi får in nya aktörer så får konsumenterna lägre bolåneräntor, om hushållen på samma lån betalar något lägre ränta får de också en större buffert att använda i en kris”, sade Erik Thedéen.

Att bolåneräntorna blir lägre har visat sig i den senaste tidens rapportering där framför allt Enkla har utlovat räntor på under 1 procent. Men Finansinspektionen lyfte också upp vilka risker som finns med den nya bolånemarknaden.

“Alla aktörer, inklusive de nya aktörerna kommer delvis att drivas av en stark försäljningsinriktning och att det landar rätt och på ett klokt sätt tycker jag att vi har all anledning att följa. Den oro jag har är att det ska bli en volymdrift, att alla ska låna mera”, säger han.

Vad som är tydligt är att bankvärlden i stort har förändrats och att storbankerna har fått nya konkurrenter att förhålla sig till.

"Under de senaste åren har vi sett en gradvis förändring av marknaden där mer nischade banker har tagit marknadsandelar. År 2017 hade storbankerna bara ungefär 50 procent av nyutlåningen, vilket innebär att deras marknadsandel minskar", sade Erik Thedéen.

Läs mer