Bättre än väntat för Tele2

Breakit - Bättre än väntat för Tele2
Samuel Skott, vd på Tele 2.
Direkt / Breakit
Direkt / Breakit

Teleoperatören Tele2 släppte på måndagsmorgonen sin rapport för det första kvartalet 2018.

Direkt / Breakit
Direkt / Breakit

Där framgår det att rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1.628 miljoner kronor, vilket är bättre än förväntat.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.599 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick under kvartalet till 6.221 miljoner kronor, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6.015 miljoner kronor.

Ebitda-marginalen blev samtidigt 26,2 procent, mot väntade 26,6 procent.

Teleoperatören upprepade i sin rapport sina prognoser för helåret 2018. Ebitda-resultatet väntas fortfarande uppgå till 6,5-6,8 miljarder kronor.

Prognos avser kvarvarande verksamhet och tar inte hänsyn till planerna om ett samgående med Com Hem.

Läs fler artiklar
LÄS MER