Revisorn slår larm – förre vd:n använde bolagets kort privat

Urb-it
Revisorn slår larm – förre vd:n använde bolagets kort privat

Mats Forsberg, före detta vd på Urb-it. Foto: Press och Sara Lindh

Direkt / Breakit

Förre vd:n har använt bolagets kontokort utan att kunna redovisa sina utgifter.

De förre vd:n Mats Forsberg bör inte beviljas ansvarsfrihet – det menar det börsnoterade budbolagets revisor. Forsberg slutade i maj förra året ska ha tagit kostnader av "privat karaktär" på bolagets kontokort enligt ett pressmeddelande.

"Vid förvaltningsrevisionen har framkommit att bolagets tidigare verkställande direktör, Mats Forsberg, under räkenskapsåret 2017 har belastat bolaget med kostnader av privat karaktär", skriver revisorn, och fortsätter:

"Som framgår av förvaltningsberättelsen har Mats Forsberg disponerat en privatbostad där bolaget har stått som hyresgäst samt att Mats Forsberg i inte oväsentlig omfattning nyttjat bolagets kontokort för inköp vars rörelserelevans inte har kunnat styrkas med godtagbara underlag. Mats Forsbergs agerande har också medfört betydande kostnader för internt och externt utredningsarbete."

Enligt revisorns bedömning kan Mats Forsberg, som är ersatt som vd av Urb-its tidigare produktchef Kevin Kviblad efter att huvudägare Lage Jonason under en tid var tillförordnad vd, vara ersättningsskyldig enligt aktiebolagslagen.

Urb-it har genom styrelsen ingått en förlikning med Mats Forsberg i en arbetsrättslig tvist, men en sådan förlikning behöver enligt revisorn inte innebära att bolaget är förhindrat att rikta krav mot honom.

I sin kvartalsrapport redovisar bolaget en nettoomsättning för det första kvartalet 2018 på 473.000 kronor (113.000), och en rörelseförlust på 20,2 miljoner kronor (-21,2).

Urb-it ägs till 41 procent av Lage Jonason och har ett marknadsvärde på 31 miljoner kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER