Catena media gör nytt storköp – köper fransk sportsajt

Affiliate

Direkt / Breakit

Catena Media köper samtliga affiliate-tillgångar i ParisSportifs.com.

"ParisSportifs.com är en ledande sportbettingsajt i Frankrike och företaget genererar mycket trafik, främst via sökmotorer och dess kanaler på Twitter och YouTube. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på cirka 500.000 euro", skriver bolaget.

Den inledande köpeskillingen består av en förskottsbetalning om 8,2 miljoner euro, varav 6,2 miljoner betalas kontant och återstående 2,0 miljoner i form av nyemitterade aktier i Catena Media.

Avtalet omfattar även en tilläggsköpeskilling på högst 5,7 miljoner euro, baserat på intäktsutvecklingen under en period om ett år.

"I ett rimligt scenario, med en total tilläggsköpeskilling om 3,2 miljoner euro, skulle säljarna behöva generera en intäktstillväxt på mellan 40 och 60 procent under perioden. Upp till 50 procent av tilläggsköpeskillingen kan betalas med aktier i Catena Media", heter det.

Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 120,97 per aktie. Tillgångarna kommer att konsolideras i Catena Media under april 2018.

Läs fler artiklar
LÄS MER