Fajten trappas upp mellan jätten Uber och svenska regeringen

Uber
Fajten trappas upp mellan jätten Uber och svenska regeringen

Ubers bil i Stockholm. Foto: Fanni Olin Dahl/TT. Infrastrukturminister Anna Johansson till höger. Foto: Pressbild.

Sara Lindmark

Reporter

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över regelverken kring Uber. Taxijätten svarade direkt – genom att skicka ut ett pressmeddelande om vinsterna med samåkning.

Det amerikanska taxiföretaget har väckt uppståndelse både i Sverige och utomlands. En del av kritiken handlar om att förarna inte använder taxameter och för att bolaget inte följer nationella regler för taxibranschen.

I dag skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) på SvD Brännpunkt att regeringen inleder en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen. Hon vill dock inte peka ut företaget och nämner heller inte Ubers namn i debattartikeln.

“Vi utreder inte ett enskilt företag, vi tillsätter en utredning för att säkerställa en taxibransch som vilar på justa konkurrensvillkor, som följer skattelagstiftning och som följer arbetslivslagar,” säger Anna Johansson till SvD Näringsliv.

Uber erbjuder flera tjänster i Sverige däribland samåkningstjänsten Uberpop, som innebär att förare och passagerare kopplas samman via en app. Claudio Skubla som är kommunikationschef på Svenska taxiförbundet, har liknat verksamheten med svarttaxi.

Anna Johansson anser att ideell samåkning är i grunden bra men att det uppstår problem när det sker på kommersiell grund. Därför ska regeringens utredning också fokusera på var gränsen för samåkning går.

"Om en tjänst har sålts ska man betala skatt och då ska man ha en F-skattsedel. Om man dessutom anlitar någon som utför tjänsten har man förmodligen ett anställningsförhållande och då har man arbetsgivaransvar. Då behöver man reda ut när det inte längre är privatpersoner som samåker utan att det i själva verket rör sig om taxiverksamhet," säger hon till SvD.

"Om en tjänst har sålts ska man betala skatt och då ska man ha en F-skattsedel. Om man dessutom anlitar någon som utför tjänsten har man förmodligen ett anställningsförhållande och då har man arbetsgivaransvar. Då behöver man reda ut när det inte längre är privatpersoner som samåker utan att det i själva verket rör sig om taxiverksamhet."

Uber kontrar direkt – med att skicka ut ett pressmeddelande om att samåkning kan ge samhällsekonomiska vinster på en miljard kronor i Stockholm.

Studien, som är utförd av konsultbyrån Copenhagen Economics på uppdrag av taxibolaget, utvärderar hur samåkning inom ett peer-to-peer-system påverkar produktivitet, trafikstockning och föroreningar i Stockholm.

“Uber är en fundamental del av den moderna serviceekonomin i att skapa ekonomiska möjligheter och tillväxt. Denna nya interaktiva teknologi växer snabbt och jag välkomnar den nya digitala revolutionen,” säger Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker, i pressmeddelandet.

Läs fler artiklar
LÄS MER