Evolution Gaming-grundare blir storägare i Litium

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

E-handelsplattformen Litium ska ta in 32,5 miljoner i riktad nyemission.

Litium, som är en plattform där e-handlare kan hantera exempelvis lagerstatistik och kassaflöden, föreslår att bolaget genomför nyemissioner på 32,5 miljoner kronor. Nyemissionerna ska godkännas på årsstämman. Teckningskursen är 10 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionerna är säkrade till 26,5 miljoner kronor genom teckningsförbindelser och garantier. Finska fondförvaltaren Aktia och Fredrik Österberg, grundare av Evolution Gaming, blir nya storägare genom lämnade teckningsförbindelser på totalt 8,5 miljoner kronor.

Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas för att satsa offensivt på nya marknader och i första steget ta en ledande position på e-handelsmarknaden i Norden.

"Litium hade en tillväxt på 37 procent på vår repetitiva intäktsbas förra året. Det är ett självklart val för styrelse och ledning att i detta läge, då bolaget har en stark position på den växande e-handelsmarknaden, att satsa på att accelerera ytterligare. Jag är väldigt glad att i denna satsning ha fått förtroendet från investerare som Aktia och Fredrik Österberg samt befintliga ägare som också ser detta som rätt väg framåt", säger Henrik Lundin, vd för Litium.

Bolagets rådgivare i kapitalanskaffningen är crowdfunding-bolaget Pepins. Litium noterades på Aktietorget i maj 2016 och fick då 880 aktieägare. Styrelsen föreslår nu två nyemissioner. Den första nyemissionen på 8,5 miljoner kronor tecknas av Aktia Asset Management och Fredrik Österberg.

Den andra nyemissionen på högst 24 miljoner kronor kan tecknas av både befintliga och nya ägare, där befintliga aktieägare har företräde för att teckna 16 miljoner kronor.

Litium kommer tillföras totalt högst 32,5 miljoner kronor i de bägge nyemissionerna. Emissionskostnaderna beräknas till 1,8 miljoner kronor samt garantikostnader på högst 558 000 kronor.

Nyemissionen är formellt sett en riktad nyemission och inte en företrädesrätt, vilket innebär att det inte kommer finnas några teckningsrätter. Teckningstiden för emissionerna inleds den 16 maj och pågår till den 14 juni.

Läs mer