Bygghemma börjar handlas idag – årets första nyintroduktion på Stockholmsbörsen

Bygghemmae-handel
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Bygghemma är först ut bland året debutanter när handeln inleds på Stockholmsbörsen i dag. Efter tio minuters handel hade aktien sjunkit med strax över 4 procent.

Bygghemma har fastställt teckningskursen i bolagets nyintroduktion till 47,50 kronor per aktie. Det var mitt i det aviserade intervallet på 45 till 50 kronor per aktie. Handeln i aktien inleds på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, idag den 27 mars vid den ordinarie öppningen med kortnamnet BHG.

Teckningskursen på 47,50 kronor motsvarar ett börsvärde på 5,1 miljarder kronor för Bygghemma. Erbjudandet omfattar 29,65 miljoner aktier, varav 7,37 miljoner nyemitterade aktier. Återstående 22,28 miljoner aktier säljs av befintliga aktieägare. Bygghemma tillförs en bruttolikvid om 350 miljoner kronor och en nettolikvid på 321 miljoner kronor.

FSN Capital Shareholders har en möjlighet att sälja ytterligare högst 4,43 miljoner aktier i bolaget i en övertilldelningsoption. Ankarinvesterna, danska ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension och investmentbolaget Creades, har åtagit sig att köpa 5,26 miljoner aktier i erbjudet, motsvarande 250 miljoner kronor.

“Vi är väldigt nöjda med det stora intresse som har visats för Bygghemma Group under noteringsprocessen och över vår starka ställning som den största onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi ser fram emot att fortsätta växa och utveckla Bolaget, nu i en noterad miljö”, säger vd Mikael Olander.

”Bygghemma Group har etablerat en ledande nordisk plattform och har stor potential för såväl betydande organisk som förvärvsdriven tillväxt samt förbättrat resultat de kommande åren. Bolaget är inriktat på en stor och attraktiv marknad under digital transformation där det har en tydlig marknadsledande position online. Vi ser nu fram emot att fortsätta skapa värde i en noterad miljö och välkomnar alla nya aktieägare att följa oss in i en spännande framtid för bolaget”, säger styrelseordförande Henrik Theilbjørn.

Läs mer