Spotifys billiga börsnotering – hur billig blev den egentligen?

SpotifySpotifys börsnotering

Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Så mycket kostar Daniel Eks börsnotering.

Spotify kommer inte att börsnoteras på vanligt vis med en nyemission, utan i stället genom att existerande aktier görs tillgängliga för handel, där marknaden sedan sätter priset. Det kallas för en direktlistning, och brukar beskrivas som ett billigare alternativ än en klassisk börsnotering.

Trots detta kommer inte förfarandet att bli särskilt billigt för Spotify. Mellan 35 och 40 miljoner euro väntas noteringen kosta, enligt dokument som bolaget har skickat in till den amerikanska myndigheten SEC.

Det är ännu oklart hur många Spotifyaktier som kommer att byta ägare när handeln inleds den 3 april, men om aktier för 1 miljard dollar börjar handlas kommer kostnaden för noteringen att uppgå till mellan 4 och 5 procent av det värdet, skriver Bloomberg Gadfly.

Jämfört med vanliga kostnader i samband med en uppmärksammad notering, som brukar ligga på 4 procent eller lägre av de pengar som dras in vid noteringen, gör inte Spotify en uppenbart billig affär.

Enligt Spotifys dokument har tre fjärdedelar av de väntade kostnaderna i samband med noteringen att göra med utgifter för rådgivning.

Läs mer