MTG ska delas upp i två bolag - nytt förslag efter den misslyckade TDC-affären

MTGMTGxMTG-splitten

Jörgen Madsen Lindemann, vd MTG

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Behåller e-sporten och onlinespel.

Efter den inställda affären med TDC har styrelsen i MTG beslutat att initiera en process för att dela upp verksamheten i två bolag. Det ska ske genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till aktieägarna och notera aktierna på Stockholmsbörsen.

Rent konkret innebär det MTG blir kvar med nuvarande verksamheter inom esport, onlinespel och digitalt videoinnehåll. Det avknoppade bolaget blir aktivt inom tv, digital kommunikation och innehållsproduktion.

“Den rätta tidpunkten att påbörja en uppdelning av MTG i två separata och noterade bolag är nu, detta för att maximera respektive bolags fokus och potential till förmån för aktieägare, kunder och anställda", säger MTG:s styrelseordförande David Chance i ett pressmeddelande.

Jørgen Madsen Lindemann fortsätter som MTG:s vd och koncernchef medan Anders Jensen, för närvarande vd för Nordic Entertainment, blir vd och koncernchef för det avknoppade bolaget.

Planen är att kalla till en extra bolagsstämma och verkställa utdelningen och noteringen av MTG Nordic Entertainment under andra halvåret i år.

I början av februari lade MTG och TDC fram en plan om att fusionera MTG:s tv-verksamhet med den danska operatören, en affärs som gick i stöpet när ett pensionsbolagskonsortium lade ett kontantbud på TDC.

Läs mer