Nytt EU-förslag: Techjättarna ska skatta över 5 miljarder om året

Facebook Google EU
Nytt EU-förslag: Techjättarna ska skatta över 5 miljarder om året

Jeff Bezos, vd Amazon. Foto:TT

Direkt / Breakit

Två nya förslag från kommissionen.

EU-kommissionen lade på onsdagen fram två förslag på hur digitala jätteföretag - som Facebook och Google - ska beskattas, dels på kort sikt och dels på lång sikt.

På kort sikt vill kommissionen införa en omsättningsskatt på 3 procent på viss digital aktivitet där användarna spelar stor roll i att skapa värden.

På lång sikt vill kommissionen övergå till en skatt på vinster som genereras från digitala aktiviteter inom ett land, även om företaget inte har någon fysisk närvaro där.

Det tillkännagav kommissionen i ett pressmeddelande.

"Våra regler härrör från före internets tid och tillåter inte våra medlemsländer att beskatta digitala företag som är verksamma i Europa med liten eller ingen fysisk närvaro", sade EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici i en kommentar.

Interimsskatten ska gälla omsättning från försäljning av annonsutrymme på nätet.

Den ska även gälla digitala mellanhandsaktiviteter som tillåter användarna att agera med andra och underlätta försäljning av varor och tjänster mellan dem.

Försäljning av data som genereras från information som användarna har tillhandahållit ska också beskattas.

Omsättningsskatten ska bara gälla företag med en omsättning på över 750 miljoner euro globalt och över 50 miljoner euro i EU. På så vis undgår små och nystarta digitala företag att beröras.

Kommissionen räknar med att EU-länderna kommer att få skatteintäkter på 5 miljarder euro per år om skatten sätts till 3 procent av omsättningen.

På lång sikt vill kommissionen att EU övergår till att beskatta vinster från digitala plattformar som har liten eller ingen fysisk närvaro men uppfyller ett av följande kriterier:

Deras årliga omsättning överstiger 7 miljoner euro i ett EU-land.

De har mer än 100.000 användare i ett EU-land under ett år.

De skapar mer än 3.000 företagskontakter för digitala tjänster mellan företag och användare under ett år.

I slutändan vill kommissionen integrera den digitala beskattningen i en framtida gemensam, konsoliderad bolagsskattebas i EU (CCCTB).

 

Läs fler artiklar
LÄS MER