Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Crowdfundingplattformarna positiva till nytt lagförslag

Artikel bild
Julia Reuszner, vd på Pepins och Daniel Daboczy, grundare av Fundebyme. Foto: Press samt Jonas de Lange.

En ny utredning föreslår tillståndsplikt för crowdfundingbolag.
"Det tycker jag är jättebra", säger plattformen Pepins vd Julia Reuszner.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

nyheter@breakit.se

Regeringens utredare Severin Blomstrand lämnade i dag in sitt betänkande rörande gräsrotsfinansiering – crowdfunding – till regeringen. Där föreslås bland annat att plattformar som hanterar gräsrotsfinansiering behöver tillstånd från Finansinspektionen och att de ska omfattas av lagen om åtgärder för penningtvätt och terrorism.

Gräsrotsfinansieringsplattformarna Pepins och Fundedbyme ställer sig positiva till det nya. Startupbörsen Pepins vd Julia Reuszner anser att regleringen kommer att utgöra en viktig kvalitetsstämpel för hela branschen.

"Vi har redan tillstånd och har mer avancerade tillstånd än det dom har på förslag. I vårt perspektiv innebär det ingen skillnad men däremot så blir det en viktig kvalitetsstämpel för hela branschen att man ser till att aktörerna på marknaden måste hålla en anständig miljö och ha konsumentskydd", säger Julia Reuszner till Finwire.

"Vi gör penningstvättskontroller och Know Your Customer-kontroller av alla som investerar i vår plattform."

Tillståndskravet gäller endast för så kallad lånebaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering. Det vill säga när man tar in kapital med hjälp av lån från många privatpersoner eller genom att bjuda ut nya aktier i bolaget. Vill man bara hjälpa företag att få in donationer eller pengar i utbyte mot gåvor eller produkter ska man kunna fortsätta med det även om förslaget antas.

Julia Reuszner anser att Sverige är en fantastisk marknad och har goda förutsättningar för att driva vettig gräsrotsfinansiering. En fördel är att det finns en stor vana att handla över internet och att det finns tilltro till finansiella system och lösningar. Hon tycker att de svenska gräsrotsplattformarna är bra men att det största problemet i konsumentskyddsperspektivet har varit otydlighet.

"Det kan vara svårt att sätta sig in i vad skillnaderna är mellan att vara registrerad och ha tillstånd från Finansinspektionen och i vilka former av konsumentskydd som finns i respektive bransch. Det här blir tydligare och bättre för alla", säger hon.

Julia Reuszner ser inte att lagförslaget kommer att innebära några större skillnader eller högre arbetsbelastning för just Pepins.

"Vi har en heltidsanställd som bara jobbar med compliance och rapportering så det blir nog ingen större skillnad", säger hon.

Även Fundedbymes grundare och vd Daniel Daboczy stämmer in och välkomnar förslaget.

“Att departementet dessutom ser samhällsnyttan med crowdfunding och vill stärka det är mycket bra för Fundedbyme. Utmaningen blir givetvis att se hur snabbt förslaget kan gå till remiss och ta hänsyn till föreslagna EU-förordningar. Fundedbyme har självreglerat sig under de senaste 5 åren och nu kan vi äntligen förhålla oss till mycket tydliga direktiv”, säger han i ett pressmeddelande.

Lagen kan träda i kraft som tidigast 1 maj 2019.

Läs mer