SJ tar hjälp av svensk startup och Ibeacons för att charma kunderna

ShopjoyIbeacon

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Med hjälp av sensorer i resebutikerna ska SJ känna av om du är där, och skicka meddelanden direkt till din mobil. Startupen Shopjoy står för tekniken.

Tanken är att kunder som vistas på specifika platser ska få information som är relevant för deras position. Eller, rättare sagt, sådant som tågbolaget tycker är relevant.

“Ett stort problem nu för tiden är att kommunikation till kunder träffar fel för att man inte levererar den på rätt tid eller plats. Med det nya projektet har vi större möjlighet att rikta information direkt till de som är på den platsen det gäller”, säger Anna Fahlkrans, affärsutvecklare på SJ.

Än så länge lanseras tjänsten bara i SJ:s butiker och lounger - inte på själva tågen. Som exempel på meddelanden nämner Anna Fahlkrans lösenord till wifi eller ett välkomstmeddelande när man går in i affären. Hon är dock noga med att bolaget inte kommer att göra reklam andra företags tjänster.

“Det är bara en informationskanal för oss. Det finns ingen intention om att annonsera genom beacon-funktionen.” säger hon.

Shopjoy är ett av flera svenska företag som använder sig av såkallad beaconteknik.

Vi har till exempel tidigare skrivit om startupen Glimr som erbjuder en snarlik tjänst. Med hjälp av bluetooth-teknik kan små lådor, som placeras ut i en butik, märka när en mobiltelefon är i området och skicka information till den.

Shopjoys vd Pär Bäck betonar dock att techbolaget inte använder datan om SJ:s kunder till annonsering på andra håll.

“I det här projeketet är vår data helt frånskild från den information SJ har om sina kunder. Det går liksom inte att korsa den informationen och ta reda på vem som har varit var. Det enda vi sparar om telefonerna är ett unikt nummer för att samma telefon inte ska få samma meddelande flera gånger”, säger Pär Bäck.

Än så länge är det bara ett pilotprojekt där sändare ska placeras ut i SJ:s butiker och lounger i Göteborg och Stockholm.

“Nu ska vi såklart först testa det här och se om det är något våra kunder vill ha. Men i framtiden är det inte omöjligt att tänka sig en tjänst som till exempel guidar en till rätt perrong och rätt säte från att man kommer in på stationen", säger Anna Fahlkrans.

Även om Pär Bäck inte vill uttala sig konkret om strategin för samarbetet har även han tankar om framtiden.

“Vi vill hjälpa till med att flytta så mycket av kommunikationen som möjligt till mobilen från traditionella informationskanaler. Exempelvis vore det ju bra om information om förseningar endast riktades till de som påverkades av det. Det skulle sannolikt göra upplevelsen bättre för kunderna.” säger han.

Läs mer