Assa Abloy samarbetar med SOS Alarm kring digitala nycklar

Finwire / Breakit

Ska göra det lättare för utryckningspersonal.

Låskoncernen Assa Abloy och mjukvaruleverantören Amido ingår ett samarbete med SOS Alarm för att digitalisera nyckelhanteringen vid olika typer av larm. Det innebär att SOS Alarm kan förse utryckningspersonal med rätt behörighet vid larm, för snabbare och säkrare inpassering, framgår det av ett pressmeddelande.

"Vi har skapat en lösning med digitala nycklar som går enkelt att installera i alla fastigheter utan stora investeringar eller ombyggnationer. I huvudsak räcker det med en mindre engångsinvestering för inpassering vid ytterdörr eller övriga dörrar. Det gör vår gemensamma lösning ekonomiskt och miljömässigt hållbar och minskar samhällets kostnader totalt sett", säger Peter Kazinczy som är vd för ASSA AB.

Till en början lanseras SOS Digital Access för automatiska brandlarm och vänder sig till fastighetsägare.

Läs fler artiklar
LÄS MER