Maxa utdelningen från ditt bolag 2018 – vi reder ut skattereglerna

Breakit - Maxa utdelningen från ditt bolag 2018 – vi reder ut skattereglerna
Foto: Istockphoto.
Sara Lindmark
Sara Lindmark
Reporter

Lön eller utdelning – hur ska man som entreprenör tänka egentligen?

Sara Lindmark
Sara Lindmark
Reporter

Har du byggt upp en affär som går med vinst? Grattis! Då är frågan vad du ska göra med pengarna. För många hamnar valet mellan att ta ut lön vs utdelning – eller en kombination av alternativen.

Det finns många parametrar och krångliga tabeller att förhålla sig till när det gäller vinstuttag från sin startup. Här går vi igenom några regler och förhållningssätt som kanske kan vara en hjälp på vägen.

Oförändrade 3:12-regler 2018

Att äga kvalificerade aktieandelar i ett fåmansföretag innebär att en utdelning kan beskattas med i princip allt från 20 till 60 procents skatt. Lön beskattas i princip med mellan 30 procent upp till 56 procent.

Den så kallade entreprenörsskatten eller 3:12-reglerna, styr hur stor del av inkomsterna som fåmansföretagare får ta ut som lägre beskattad inkomst. Regeringen försökte förändra reglerna under 2017, vilket väckte stor kritik bland de berörda. I augusti samma år kom beskedet att ändringarna dras tillbaka.

Reglerna innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp (se längre ned i texten) beskattas med 20 procent. Tar man ut mer än gränsbeloppet beskattas det som inkomst av tjänst.

4-procentsregeln

Hur stor del av bolaget du äger – och hur du äger det, spelar stor roll. Ett krav för att få utnyttja löneunderlaget (inte gränsbelopp generellt) är att man som enskild individ äger minst 4 procent av bolaget, vilket är en gräns som de flesta startupgrundare når upp till. Reglerna ändras om man äger aktier genom ett annat ägarbolag. Då krävs det att man äger över hälften av bolaget själv. Aktierna måste också vara kvalificerade vilket innebär att du eller en närstående ska ha varit verksam i bolaget i betydande omfattning under något av de senaste fem åren.

Räkna ut gränsbeloppet: 2 metoder

Schablonregeln/förenklingsregeln

Under 2018 kan du ta ut en utdelning på 169.100 kronor till 20 procents skatt. Du kan plocka ut samma procent av gränsbeloppet som du äger aktier i företaget. Äger du 50 procent kan du alltså ta ut 85.000 kronor. Om du inte har tillräckligt stor summa att dela ut till en början går det bra att spara gränsbeloppet till nästa år.

Huvudregeln

Baseras bland annat på aktieägarens omkostnadsbelopp (inköpspris) och bolagets totala löner som är utbetalda under året före utdelningsåret.

Reglerna innebär att du får använda 50 procent av bolagets löneunderlag som ditt gränsbelopp. Har du en rullande verksamhet där stora löner betalas ut så kan alltså huvudregeln ge mycket högre gränsbelopp jämfört med schablonregeln. Om ett bolag betalar ut löner på 1 miljon får delägarna göra en utdelning på 500.000 kronor med låg beskattning. Har man många anställda ger det alltså ett större utrymme för att plocka ut utdelning.

Vid utdelningar som överstiger gränsbeloppet

Löneuttag vs tjänstebeskattad utdelning ger nästan lika skattemässiga konsekvenser för delägaren. Det är samma marginalskatt som gäller. Vid utdelning slipper arbetsgivaren däremot att betala arbetsgivaravgiften på nästan 32 procent men bolagsskatten på 22 procent tillkommer. Den kommer man undan vid löneuttag.

När ska jag välja att ta ut lön vs utdelning?

Experter verkar vara överens om att det inte finns något entydigt svar på frågan. Jakten på den lägsta skatten måste också ställas mot de sociala förmåner som en lön ger. Utdelning ligger nämligen inte till grund för vare sig sjukpenning, föräldrapenning eller pension.

Som företagare kan det därför vara smart att ta ut lön åtminstone upp till sjukpenningsgränsen på 341.000 kronor per år. När det gäller pensionsförmåner ligger taket på 504.000 kronor.

Björn Ohlsson, skattespecialist på Carnegie private banking pekar på ytterligare en fördel med löneuttag. Som tidigare nämnts påverkar det storleken på delägarens framtida gränsbelopp. Ju högre löner du betalar ut, desto större blir den summa som du kan skatta 20 procent på.

“En av flera möjligheter skulle kunna vara att du börjar med att ta ut utdelning inom ramen för gränsbeloppet. Sedan fortsätter du med vanligt löneuttag upp till taken för pensions- respektive sjukpenninggrundande inkomst. Efter det kan du fortsätta med tjänstebeskattad utdelning”, säger Björn Ohlsson.

Han tillägger att det så klart gäller att titta på det individuella fallet. Flera faktorer avgör, som exempelvis storleken på fritt eget kapital, tidigare gjorda pensionsavsättningar och storleken på gränsbeloppet.

“Ganska ofta blir en kombination av lön samt utdelning det mest optimala”, säger han.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER