Catena Media slipper betala 30 miljoner för bolagsköp

Direkt / Breakit

Kommit överens om att betala mindre – men snabbare för bolagsköp

Catena Media betalar säljarna av Beyondbits Media 2 miljoner euro i tilläggsbetalning nu, i stället för som högst 5 miljoner euro efter tolv månader.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen. Affären aviserades i november.

"Bolaget har nu kommit överens med säljarna om en tidigarelagd utbetalning till lägsta avtalade belopp", skriver Catena Media och fortsätter:

"Säljarna önskar utforska andra affärsmöjligheter och har bett om att redan nu få avsäga sig sina åtaganden. Catena Media välkomnar uppgörelsen, har ett starkt team på plats att ta över tillgångarna och är förvissat om att beslutet är gynnsamt för framtida resultat."

Den initiala köpeskillingen uppgick till 9,25 miljoner euro där 2,75 miljoner skulle betalas med aktier i Catena Media.

"I ett rimligt förväntat scenario, med en sammanlagd köpeskilling på 13,35 miljoner euro, måste säljaren generera en omsättningsökning på ungefär 25-40 procent under perioden", skrev Catena Media i november.

Läs fler artiklar
LÄS MER