Sök

Nu ska regeringen styra upp den digitala vården: "Måste redas ut"

Digital vårdcentral

Magnus Nyhlén, Min Doktor. Foto: Press

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Regeringen ska styra upp marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler.
”Vi tycker att all sjukvård ska vara reglerad", säger Min Doktors grundare Magnus Nyhlén som välkomnar initiativet.

Debatten om den digitala vården har varit på tapeten under en längre tid.

Nu meddelar regeringen att man vill "styra upp marknaden för nätläkare och digitala vårdcentraler". 

I dag erbjuds en mängd olika typer av digitala vårdmöten, allt från lättare besvär till mer komplicerad specialistvård.

Man vill bland annat att det ska bli tydligare vilken vård som passar sig att erbjuda digitalt. Socialstyrelsen ska utreda detta och återkomma med förslag. 

Myndigheten ska se över omfattningen av och inriktningen på de digitala vårdtjänsterna som finns i dagsläget. Det ska resultera i förslag på hur kvaliteten ska följas upp. 

Parallellt med detta ska regeringens nationella samordnare Göran Stiernstedt utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra i vården och fungera framöver.

Magnus Nyhlén, grundare av nätläkaren Min Doktor, välkomnar initiativet.

”Vi tycker att all sjukvård ska vara reglerad och det ska finnas möjligheter att utvärdera kvalitet”, säger Magnus Nyhlén.

Han säger att det är svårt att reglera ett nytt fenomen i förväg och att ett stort ansvar har legat på den enskilda vårdgivaren. Magnus Nyhlén understryker även att Min Doktor är en del av och kontrolleras via Region Jönköping.

”Det är inte så att det inte kontrolleras idag, men det finns inga nationella riktlinjer för hur det ska bedrivas”, säger Magnus Nyhlén.

Han säger samtidigt att det är viktigt att initiativet inte drabbar utvecklingen för den digitala vården.

”Risken är att man hämmar någonting som är väldigt positivt, men det tror jag inte intentionen är”, säger Magnus Nyhlén.

Daniel Johansson, vd på nätläkaren Doktor24, välkomnar också utredningen.

”Vi ser ett behov av att sätta bättre nationella riktlinjer kring detta och tycker att det är en bra utveckling”, säger Daniel Johansson.

Han tillägger att det är viktigt att det finns en balans i utredningen.

”Att man inte ser marknaden som homogen, det finns olika aktörer på marknaden och olika sätt att bedriva digital vård på”, säger Daniel Johansson.

Vd:n tycker att det är för tidigt att sia i vad utredningen kommer att ge - det får tiden utvisa.

Socialminister Annika Strandhäll pekar på en fantastisk teknisk utveckling som bäddar för nya möjligheter inom hälso- och sjukvård.

”Med digitaliseringens hjälp kan vi enkelt få kontakt med sjukvården via en app, men det innebär också risker. Då ska samhället också ställa krav för en trygg och bra vård”, säger ministern.

Regeringen skriver att den nya marknaden gett ökat tillgänglighet, men pekar även på potentiella risker för skattemedel och patienter om det sker på fel sätt.

Annika Strandhäll understryker vikten av att även digitala vårdmöten omfattas av nuvarande regler- och kontrollsystem för att säkra patientsäkerhet. Hon säger vidare att vi måste se till att resurserna används där de behövs som mest.

”Det här är en relativt ny företeelse som inte har ett tydligt regelverk idag så det måste redas ut”, säger Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget i maj och lämna rekommendationer i oktober. Göran Stiernstedts utredning ska presenteras före årsskiftet nästa år.

Läs mer