Gymgrossisten varslar - nära var tredje får gå från huvudkontoret

QliroGymgrossisten

Foto: Your Mildura/Flickr och pressbild från Qliro Group som visar Gymgrossistens centrallager i Trollhättan.

Sara Lindmark

Sara Lindmark

Reporter

Tränings- och hälsokostsajten Gymgrossisten varslar omkring 20 av de 70 anställda på huvudkontoret i Stockholm. Orsaken är att företaget har valt att satsa på expansion i Norden i stället för hela Europa.

Gymgrossisten har historiskt sett varit en av e-handelskoncernen Qliros verkliga kassakor. Men nu gnisslar tillväxtmaskinen betänkligt.

Under andra kvartalet i år växte tränings- och hälsokostsajten bara med 5 procent jämfört med samma period 2014. Tittar man ännu ett år tillbaka så låg tillväxttakten på 30 procent. Det är en ganska anmärkningsvärd minskning.

Förra veckan varslades runt 20 anställda på huvudkontoret i Stockholm och en tjänst i Trollhättan, där Gymgrossisten har sitt centrallager. På huvudkontoret arbetar totalt cirka 70 personer.

“E-handel är en verksamhet där behoven skiftar i takt med marknaden och bolagens tillväxt. Gymgrossisten har nyligen gått från en strategi där fokuset har legat på tillväxt i Europa och Norden till att uteslutande fokusera på Norden. Detta gör att personalbehovet inom organisationen minskar,” säger Qliro-gruppens kommunikationschef Erik Löfgren.

Vilka typer av tjänster som berörs vill han inte uttala sig om.

“Vi genomför en omorganisation för att facilitera strategin med nordiskt fokus. Alla avdelningar och medarbetare inom Gymgrossisten berörs på något sätt. Vi har nu fackliga diskussioner framför oss och jag varken vill eller kan föregripa dessa”.

Läs mer