Svenska mediesajter backar rejält på Facebook – "Viral journalistik är dött"

Dagens nyheterNyheter24Sociala medier

Robert Brännström, chefredaktör och medgrundare på Kit och Henrik Eriksson, chefredaktör Nyheter24. Foto: Istock / Press

Tobias Blixt

Tobias Blixt

Reporter

16 av Sveriges 20 största sajter drabbas av minskat genomslag.
Det visar Breakits stora kartläggning av engagemanget på Facebook.

Facebook har skruvat på algoritmerna som styr vilket innehåll som visas för användarna. Det är förändringar som drabbar hela mediebranschen, vilket vi på Breakit har berättat om tidigare.

Bonniers mediesatsning Kit har problem att nå ut med sitt innehåll och viralsajten Lajkat har gått i graven.

Breakit har nu gjort en kartläggning över engagemanget på 20 av Sveriges största mediesajter på Facebook. Det är ingen munter läsning för majoriteten av medierna på listan. Kartläggningen visar att det inte längre går att få samma genomslag på, och därmed trafik från, Facebook. 

Hela listan: Så mycket har interaktionerna minskat

Vi har använt Facebooks eget analysverktyg Crowdtangle för att undersöka mängden interaktioner (kommentarer, reaktioner och delningar) på olika mediers Facebooksidor under olika perioder. 

Först undersökte vi hur engagemanget förändrats den senaste tiden.

Vi vet inte exakt när Facebooks algoritmförändringar börjat gälla, men siffrorna visar att en klar majoritet av de undersökta medierna har tappat i engagemang när vi undersöker antalet interaktioner under 30 dagar – mellan 27 januari och 25 februari – och sätter dessa siffror i jämförelse med samma antal dagar innan 27 januari.

Nyheter 24 är ett av de medier som procentuellt har tappat mest mellan de två 30-dagarsperioderna. Deras engagemang föll från 148 000 interaktioner till strax över 85 000 mellan de två perioderna, vilket motsvarar en minskning på 42,6%.

“Att interaktionerna på Facebook minskar är inte så konstigt. Vi har gjort förändringar under det senaste året där vi riktat om vårt arbete för att skapa innehåll för Google. Sen att Facebook har gått ut med de här förändringarna gör att vi fokuserat ännu hårdare på att skapa innehåll för Google”, säger Henrik Eriksson, chefredaktör på Nyheter 24.

Hur har situationen på Facebook förändrats för svenska medier?

“Viral journalistik har varit dött under en väldigt lång tid. När Lajkat och Omtalat startade var allt guld och gröna skogar. Den typen av viraljournalistik fungerar inte längre, vi gör inte den typen av journalistik längre. Jag skulle kunna sätta reportrar hos oss på att göra filmer för Facebook för att skapa fina siffror, men det är tomma siffror som inte ger någonting.”

Många medier ser en minskning med över 10 procent på sina Facebooksidor mellan de jämförda 30-dagarsperioderna och av 20 undersökta sidor visar 16 stycken upp ett minskat engagemang.

Vi har tidigare rapporterat om att Kit är ett av de medier som drabbats av Facebooks förändringar. Robert Brännström, chefredaktör och medgrundare av Kit, tycker att Facebooks nedprioritering av interaktioner i grunden är någonting positivt.

“Jag är inte helt övertygad om att mäta engagemang är den bästa metoden. Det finns ganska många publicister som utstuderat har arbetat med att skapa innehåll för att skapa engagemang. Jag tycker att det innehållet har varit ett problem”, säger han.

Endast fyra sidor kan skryta med ett ökat antal interaktioner de senaste 30 dagarna. Det är SVT Sport, Aftonbladet, Sportbibeln och Omtalat som visar positiva siffror. För Omtalat är ökningen ett litet avbrott i det senaste årets enorma minskning. SVT Sport och Sportbibeln har också ökat, två sidor som har publicerat många nyheter med anknytning till OS.

När vi sätter de senaste siffrorna i ett större perspektiv, ser vi snabbt att det förlorade engagemanget för många sidor är enormt. Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Kit, Veckans Affärer, Omni, Dagens Nyheter och Omtalat har alla mer än halverat sitt engagemang på ett års tid.

Den genomsnittliga nedgången i engagemang på de undersökta medierna ligger på -35 procent.

För Dagens nyheter har engagemanget minskat med 70,5 procent när vi undersöker deras interaktioner mellan 1 januari och 25 februari 2017 och jämför siffrorna med samma period 2018.

“Vi hör till de som har högst engagemang av alla medier i Sverige. Vi ser en liten minskning i trafiken efter Facebooks förändringar. Men det vi ser mest förändringar i är en minskning av räckvidden”, säger Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter.

Hur hanterar ni förändringarna av Facebooks algoritmer?

“Vi jobbar mer mot andra kanaler. Vi har till exempel haft veckor där vi fått fler videovisningar på Instagram än på Facebook. Men Facebook har två funktioner: varumärkesbyggande och trafikdrivande.”

Martin Jönsson ger också tre potentiella förklaringar till Dagens Nyheters minskade interaktioner i ett mejl till Breakit.

# Facebooks förändrade algoritm, som gett sänkt räckvidd hela hösten och nu ytterligare i början av 2018.

# Att Facebook Live inte premieras på samma sätt som i början av 2017.

# Att DN publicerar betydligt färre inlägg per dag.

Metro är ensamma i vår undersökning om att visa upp en ökning i engagemang mellan de jämförda perioderna. De har ökat från 168 521 till 181 362 interaktioner.

Även Breakit har drabbats av Facebooks förändringar. Vi har tappat i interaktioner på både kort och lång sikt när vi analyserar vårt eget engagemang genom Crowdtangle.

Läs mer