Hälsostartupen Frisq påbörjar expansion – ger sig in i Norge

Frisq Hälsa
Hälsostartupen Frisq påbörjar expansion – ger sig in i Norge

Martin Irding. Foto: Frisq.

Towe Boström

Reporter

Frisq, som ska göra det lättare att planera och följa upp vård, tar sig an den norska marknaden.
”Det här har ingen gjort tidigare", säger vd:n Martin Irding som flaggar för fortsatt expansion.

Hälsostartupen Frisq ska ge patienten större kontroll över sin egen hälsoutveckling. Genom bolagets tjänster kan olika enheter inom vården följa och uppdatera patientinformation, via till exempel en läsplatta. Patienten kan också få en överblick över och delta i sin egen vårdprocess på ett enklare sätt.

Nu tar Frisq klivet in på den norska marknaden och drar igång ett projekt tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehs, och företaget Braive.

Fokus i projektet ligger på psykisk ohälsa där Frisqs lösningar och planeringsverktyg ska kombineras med vården som ges på sjukhuset. I praktiken betyder det att patienten först ska kunna träffa en psykolog på sjukhuset och att behandlingen och kontakten sedan sker på distans. 

”Det här har ingen gjort tidigare, det är ingen som haft en sådan här lösning som den verkliga vården kan använda”; säger Frisqs vd Martin Irding.

Projektets budget ligger på över 10 miljoner kronor och finansieras bland annat av EU:s program Eurostars som delfinansierar projektet.

"Det är ett program som ska hitta olika bolag med affärsidéer som har stor potential i Europa", berätta Martin Irding.

Det är med andra ord en kvalitetsstämpel för Frisq och grundaren ser projektet som en chans att visa att produkten funkar internationellt.

Martin Irding vill inte avslöja någon konkret expansionsplan men pekar på flera marknader som kan vara intressanta framöver, bland annat USA.

"Vi har hela tiden sagt att Norden är väldigt intressant och det är inte omöjligt att det blir något annat nordiskt land snart", säger Martin Irding.

Under förra året tog Frisq in 50 miljoner kronor och hösten 2016 noterades bolaget på First North.

Läs fler artiklar
LÄS MER