Irländska Zutec tar in 50 miljoner – ska noteras på First North

Byggbranschen
Irländska Zutec tar in 50 miljoner – ska noteras på First North

Brendan O'Riordan. Foto: press

Direkt / Breakit

Byggbranschen digitala pionjärer värderas till 120 miljoner kronor.

Zutec är ett bolag som bygger olika molntjänster för byggindustrin. Tidigare i år kunde Breakit berätta att bolaget sökt sig till Sverige för att notera aktien på First North, bland annat på grund av att Brexit skapat osäkerheter i London.

Nu har bolaget släppt sitt prospekt. Där framgår det att man planerar en nyemission på 50 miljoner kronor, i samband med noteringen.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 24 kronor per aktie. Det ger en värdering på 120 miljoner kronor före investerat kapital. Anmälningsperioden för erbjudandet löper från den 20 februari till den 5 mars 2018.

70 procent av kapitalet ska användas till finansiering av en expanderad försäljningsstyrka, med nya lokala kontor i strategiskt utvalda regioner, samt rörelsekapital för de långa anbudsprocesserna som förekommer vid försäljning till bygg- och fastighetsbranschen.

Återstående 30 procent av pengarna avser Zutec använda till finansiering av ytterligare investeringar i bolagets teknik och produktutbud.

Remium Nordic är finansiell rådgivare och Certified Adviser.

MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt medan Reddy Charlton Solicitors är bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt.

Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Läs fler artiklar
LÄS MER