Doktor.se gjorde vård gratis på nätet – men det blev ingen boom

doktor.se Digital vårdcentral
Doktor.se gjorde vård gratis på nätet – men det blev ingen boom

Martin Lindman. Foto: Istockphotos/Doktor.se.

Towe Boström

Reporter

Doktor.se har sedan årsskiftet kunnat locka patienterna med gratis nätvård.
Nu knappar man in på konkurrenterna – men någon besöksexplosion har det inte blivit.

Vid årsskiftet riktades strålkastarna mot Doktor.se som började att erbjuda gratis digital vård på nätet. Det var köpet av en vårdcentral i Sörmland, ett landsting som saknar patientavgift, som gjorde draget möjligt.

Initiativet har stött på kritik, bland annat för att kostnaderna för andra landsting ökar när deras invånare genom Doktor.se  söker vård i Sörmland. Även om vården är kostnadsfri för patienten  – så tvingas landstingen att betala patientavgift till Sörmland.

Efter gratisdraget började flera andra nätläkare att höra av sig till Sörmland för att undersöka möjligheterna med gratis digital vård.

Men har lockelsen om gratis nätvård fått intresset för Doktor.se att explodera eller inte?

Ett samtal till grundaren och vd:n Martin Lindman ger svar på den frågan. Visst äter man sig in på marknaden men gratis vård har inte varit dynamit för Doktor.se. 

”Vi hanterar ett par hundra digitala samtal om dagen, vi har fortsatt att växa stadigt och enligt planerna från i somras", säger Martin Lindman.

De två fysiska vårdcentralerna hanterar fortfarande fler besök än nätverksamheten, och hittills har Doktor.se inte haft några problem med att hantera sina nya digitala patienter. 

Vi har tidigare rapporterat att exempelvis Kry hanterade 18.300 landstingsfinansierade vårdkontakter under december månad. Det motsvarar i snitt närmare 600 samtal om dagen. För Min Doktor var antalet 8.300 samma månad. 

Doktor.se:s siffror uppges ligga närmare Min Doktors nivåer än Krys. 

I dagsläget avvisas i snitt runt 20 procent av de sökande eftersom de inte har krämpor som det behövs sjukvård för. De patienterna debiteras inte men Martin Lindman poängterar att större delen av dem som söker har ett vårdbehov. 

"Det är inte så att man glädjesöker vård, det här är inga personer som okynessöker", säger Martin Lindman.  

Han understryker att alla de digitala patienterna först får träffa en sjuksköterska, efter det är det ungefär 20 procent som får en läkartid. Så är det till exempel inte hos Kry där patienterna får träffa en läkare direkt. Ett läkarbesök är betydligt dyrare än ett besök hos en sjuksköterska.

Martin Lindman menar att tron om att patientavgiter kan stoppa onödiga läkarbesök är kraftigt överdriven. Han pekar på att den största målgruppen hos nätläkare som säljer läkartider är barn under 20 år. Patienter som ändå har avgiftsfri vård.

"På det finns också högkostnadsskydd för patienter med stort vårdbehov", tillägger han.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar för stunden med förslag som kan rita om den digitala vården

Om SKL:s nya riktlinjer stoppar gratis vård är Doktor.se redo att svänga om sitt system

”Ja, då får vi ändra modellen. Vi räknar med att det ska komma riktlinjer som ger enlighet. Men det är viktigt att SKL visar vad de vill ha ut av det här, och att man inte skapar ett system som premierar att läkartider stycksäljs".

Läs fler artiklar
LÄS MER