Hemligt program ska slimma H&M: “Är inte ett sparpaket”

Hemligt program ska slimma H&M: “Är inte ett sparpaket”

Karl-Johan Persson. Foto: TT

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Lägg namnet Future Fit på minnet – så heter klädjätten H&M:s program som ska lyfta företaget in i digitaliseringens tidevarv.

Sent igår eftermiddag tvingades styrelsen i H&M skrota planerna på att låta aktieägarna återinvestera utdelningen i nyemitterade aktier. Den ursprungliga planen var att genom en så kallade återinvesteringsplan tillföra klädjätten flera miljarder kronor i nytt kapital (bara huvudägaren, familjen Persson, skulle återinvesterat 6 miljarder kronor).

Nu tvingas H&M istället dela ut i princip hela fjolårets vinst till aktieägarna. Detta sker i ett läge där försäljningen står och stampar samtidigt som marginalerna faller. På aktiemarknaden inser alla att den ekvationen i långa loppet inte går ihop – om H&M ska kunna hålla uppe dagens utdelningsnivåer krävs det besparingar.

Från H&M-ledningens sida har det hittills inte utåt kommunicerats någonting om sparåtgärder. Men källor med insyn i klädjättens verksamhet ger dock en annan bild. Enligt Breakits uppgiftslämnare initierade ledningen redan i höstas ett program som syftar till att minska kostnaderna och effektivisera organisationen. Programmet går under namnet ”Future fit”. Ett stort antal chefer är involverade i programmet som fortfarande inte kommunicerats till vare sig de anställda eller aktiemarknaden.

När Breakit kontaktar H&M:s pressavdelning på måndagseftermiddagen bekräftat de att ”Future fit”-programmet existerar och att det drivs för att ”effektivisera verksamheten för att möta kundernas och marknadens förväntningar”. Samtidigt är H&M:s talespersoner noga med att påpeka att det ”inte är ett sparprogram”:

”Det här är ett initiativ utformat att stödja organisationen, med bland annat nya arbetssätt och verktyg, med anledning av den ökade digitaliseringen. Motivet är att göra uppdateringar så att vår organisation möter framtidens krav på bästa tänkbara sätt. Det kan även handla om att tillföra resurser”, skriver H&M i ett uttalande till Breakit.

En bärande del i ”Future fit”-programmet är att mellancheferna på H&M ska redogöra för sina anställdas arbetsuppgifter och sedan redovisa detta uppåt i organisationen. Med hjälp av detta underlag ska H&M-ledningen sedan kunna effektivisera organisationen, enligt Breakits uppgiftslämnare.

Enligt Breakits källa har H&M under hösten även infört restriktioner kring tjänsteresor för att minska kostnaderna och bemanningen i butikerna har minskats.

”Det behöver inte betyda att folk sägs upp utan att personal jobbar färre pass och att det är mindre personal på plats i butiken under vissa tider”, säger Breakits källa.

Läs fler artiklar
LÄS MER