Kraftig ökning av e-handel – Postnord vänder till vinst

Breakit - Kraftig ökning av e-handel – Postnord vänder till vinst

Finwire / Breakit

Vi skickar allt färre brev – men e-handeln ökar.

Statliga Postnord redovisar minskande omsättning men en vändning till vinst under det fjärde kvartalet. Någon utdelning blir det inte.

Omsättningen uppgick till 10 083 miljoner kronor (10 355), en minskning med 3 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 272 miljoner kronor (-1 012), med en rörelsemarginal på 2,7 procent. Resultatet för föregående år är belastat med 1 254 miljoner kronor i engångskostnader.

Resultatet efter skatt blev 207 miljoner kronor (-1 375).

Resultat per aktie hamnade på 0,1 kronor (-0,69). Den danska och svenska staten fick under 2017 gå in med kapital.

Tillväxten inom e-handelsdriven logistik är stark och koncernens e-handelsrelaterade B2C-volymer ökade med 19 procent under fjärde kvartalet och med 14 procent för helåret. Traditionell post såsom brev sjunker dock.

För helåret minskade totala brevvolymen med 9 procent, varav 7 procent i Sverige och 18 procent i Danmark. Jämförbar omsättning sjönk med 4 procent på helåret då logistiktillväxten inte kunde kompensera för lägre brevintäkter.

Läs fler artiklar
LÄS MER